TF Klemmer

TF avgreiningsklemmer for bruk på spenningssatte linjer.
For bruk på kobber og aluminiumslinjer, se veiledning i tabellen.

Det anbefales at lederen børstes og påføres kontakfett.
Dette er spesielt viktig i utsatte områder.

I utsatte områder anbefales det å bruke klemme 8874010

9 varianter