Effektmeter

Effektmeter/dB-meter benyttes normalt sammen med en lyskilde for dempnings- og effektmåling i dB og dBm, eller alene for måling av effektnivå på ett system.

Effektmeter/dB-meter leveres med og uten lagrings funksjon.