Våre verdier 

Melbyes verdier er selve fundamentet for selskapets visjon: Å levere de smarteste løsningene til det beste for alle.

Våre verdier

I Melbye har vi noen sentrale verdier for hva vi står for og jobber mot. Gjennom disse verdiene jobber vi å sikre en god arbeidsplass for våre medarbeidere, en lojal og forutsigbar relasjon med våre kunder og en bidragsyter til samfunnet rundt oss.

Våre grunnleggende verdier:

  • Nyskapelse, nysgjerrighet og vilje til å strebe etter de beste løsningene for en verden under rask utvikling, er sentrale verdier i Melbye. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere og etablere nye produktive arbeidsprosesser for våre medarbeidere, og for konsernet.  Vi har som mål å bli dyktigere på å forstå hvordan organisasjonens ressurser kan benyttes best mulig for å skape de beste kundeopplevelsene og bidra til samfunnet.
     
  • Lagånd innad i bedriften er essensielt for å fremme et godt arbeidsmiljø som ivaretar både våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Hos oss har vi ikke enkeltarbeidere, men team. Kulturen i Melbye er bygd på gjensidig respekt blant medarbeidere, der vi hjelper hverandre med å lykkes og trives.
     
  • Profesjonalitet har vært en av organisasjonens bærebjelker i over hundre år, og har skapt en bedrift som har stått stabilt plantet gjennom generasjonene. At kunden opplever oss som profesjonelle og dyktige i våre fagfelt gjør oss bedre rustet for å møte fremtidens utfordringer. Vi stiller krav til gjennomtenkning både innad hos våre medarbeidere, men også hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi er stolte av å være del av en arbeidsplass som ivaretar både kunder, samfunn og medarbeidere, og jobber stadig for å bidra der vi kan. Vi i Melbye har tro på at trygghet skapes gjennom forandring og jobber kontinuerlig for å tilpasse oss fremtidens marked.