Personlig verneutstyr

Melbye tar din sikkerhet på alvor, og tilbyr derfor et stort utvalg av personlig verneutstyr som gjør arbeidsdagen din mer sikker. Vi tilbyr kun personlig verneutstyr er av god kvalitet og som er i henhold til gjeldende standarder. Vi leverer alt fra hjelmer, stolpesko og fallsikring, til annet verneutstyr som vernebriller, støvmasker, hørselvern, heiseblokk/trinse og refleksvester.

Det er også mulig å få levert verneutstyr i sett med 4 eller 5 deler.