Fiberrør Tykkvegget direkteforlagt med søketråd

Tykkveggede direkteforlagte bundlede fiberrør med søkertråd/lyttetråd under ytterkappen, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål. Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.

Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.