Trekkekummer og lokk

Melbye har markedets bredeste sortiment av kummer og tilbehør. Våre modulbaserte trekkekummer er spesielt tilpasset for å fungere som skjøtepunkt for kabel og kanalisasjon i alle nett.

Kummene finnes i ulike dimensjoner og med forskjellige lokk – tilpasset det miljøet de skal installeres i. Trekkekummene er produsert i halogenfri HDPE, som veier lite og samtidig er svært motstandsdyktig.

Seksjonene bygges enkelt og raskt sammen på installasjonsstedet ved å klikke sammen modulene til ønsket høyde. Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen, helt uten bruk av løftekraner eller andre store maskiner. Modulene kan løftes manuelt av 1-2 personer etter gjeldende regler for manuell håndtering. Dette gir deg en rask og kostnadseffektiv installasjon. Installasjonen er normalt gjennomført på ca. en time.

Högersektion till UC 600x600mm, används för att höja kabelbrunnen med 150mm.  OBS! Tänk på att sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv dvs, översta sektionen måste vara ett vänstervarv för att ett högervarv ska kunna monteras. 

Vänstersektion till UC 600x600mm, används för att höja kabelbrunnen med 150mm.  OBS! Tänk på att sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv dvs, översta sektionen måste vara ett högervarv för att vänstervarv ska kunna monteras. 

Nästa generations kabelbrunn!    Ultima Connect, är en modulär skalbar brunnslösning som enkelt byggds ihop på plats.  Brunnen tillverkas i materialet (GRP, Glass Fiber Reinforced Polyester, bestående av glasfiber, polyester och gelcoat) vilket ger brunnen en hög kemisk och termisk resistens. Modulerna levereras "flat packed" för en smart och yteffektiv logistik!  Systemet består av hörndelar (Hockeyklubbor) och raka väggdelar.  Sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv, vilket utförs för att förskjutna skarvarna (likt en tegelvägg). Hörnbitarnas längder motsvarar innermåttet på brunnen, och kan förlängas med hjälp av raka väggdelar för ökad flexibilitet. Delarna sammanfogas enkelt med medföljande peg och en gummiklubba Sektionerna är 150mm höga och till skillnad från FF-brunnen finns ingen begränsning på max djup.  Vilket gör detta till en optimal brunnslösning !  UC brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 F900. Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i samtliga miljöer A15, B125, C250, D400, E600 samt F900.

Nästa generations kabelbrunn!    Ultima Connect, är en modulär skalbar brunnslösning som enkelt byggds ihop på plats.  Brunnen tillverkas i materialet (GRP, Glass Fiber Reinforced Polyester, bestående av glasfiber, polyester och gelcoat) vilket ger brunnen en hög kemisk och termisk resistens. Modulerna levereras "flat packed" för en smart och yteffektiv logistik!  Systemet består av hörndelar (Hockeyklubbor) och raka väggdelar.  Sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv, vilket utförs för att förskjutna skarvarna (likt en tegelvägg). Hörnbitarnas längder motsvarar innermåttet på brunnen, och kan förlängas med hjälp av raka väggdelar för ökad flexibilitet. Delarna sammanfogas enkelt med medföljande peg och en gummiklubba Sektionerna är 150mm höga och till skillnad från FF-brunnen finns ingen begränsning på max djup.  Vilket gör detta till en optimal brunnslösning !  UC brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 F900. Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i samtliga miljöer A15, B125, C250, D400, E600 samt F900. 

Innerlokk-seksjon til trekkekum FF9060, bruk egen hengelås.

2821341

Innerlockssektion till kabelbrunnen FF9060 levereras färdig installerad i en sektion, kräver ingen annan installation än att hänga dit ett eget hänglås.   För FF-brunnarna är dessa anpassade för att ligga som översta sektionen vid installation av ett A15 eller B125-brunnslock. När D400 brunnslock med flytram ska användas så måste den låsbara sektionen användas som sektion nr 2. Eftersom flytramen bygger cirka 140mm, så behövs översta sektionen så att ramen ska kunna rymmas. Detta gäller för D400 lock till FF9060 och FF12267.  Eget hänglås eller pentaheadlås är krav enligt Robusta Nät. Innerlocket är klassat till klass C3 enligt LPS 1175 som är en av många LPS-standarder från LPCB (Loss Prevention Certification Board). Syftet med LPS 1175-standarden är att gradera produkter utifrån hur motståndskraftiga de är mot inbrott.  Loss Prevention Certification Board (LPCB) är ett globalt erkänt tredjepartscertifieringsorgan som kontrollerat säkerhet i produkter i över 150 år. Med andra ord så tåler innerlocket en hel del - se filmen!

Støpejernslokk B125 til trekkekum FF9060, flyteramme=70mm, Pentahead

2821342

B125 brunnslock till FF9060 2-delat i gjutjärn, låsbart med pentahead bult. Integrerad flytram 70mm.  Används i installationer på Gång, cykelväg och garageuppfarter till personbil.  

Støpejernslokk B125 til trekkekum FF9060, flyteramme=120mm, Pentahead

2821343

B125 brunnslock till FF9060 2-delat i gjutjärn, låsbart med pentahead bult. Med extra djup integrerad flytram 120mm.  Används i installationer på Gång, cykelväg och garageuppfarter till personbil.  

Komposittlokk C250 2delt til trekkekum FF9060, låsbar, flyteramme=45mm

2821344

Melbyes modulbaserte trekkekummer består av byggbare moduler på 150 mm som gjør dette til en fleksibel løsning. Modulene klikkes sammen enkelt for å oppnå ønsket dybde på kummen. En modulbasert trekkekum er det optimale valget når man er usikker på installasjonsdybden f. eks. i bymiljøer. Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen uten bruk av løftekraner eller lignende. Plastkonstruksjonen på FF-kummene er testet opp til 25 tonn belasting. Ved å bruke mager betong rundt kummen, kan FF-kummen installeres i miljøer hvor belastningen kommer opp til 40 tonn. Bunn/base kan også leveres til denne type kum. Modulene er produsert i HDPE som også gjør at de er Halogenfrie. Velg rett type lokk som installasjonen krever; A15, B125, C250 eller D400. FF9060 Støpejernslokk B125 gjør den til et utmerket valg for installasjoner på parkeringsplasser, sykkel- og gangstier og områder hvor det ikke er trafikk med høy hastighet. Tilgjengelige lokk for FF9060-Trekkekum: A15 HDPE lokk, med flytende ramme. 1,5 tonn. B125 Støpejern med flytende ramme, 70 eller 120mm. 12,5 tonn. C250 Komposittlokk med flytende ramme 45mm, 25 tonn. D400* Støpejernslokk med flytende ramme 140mm. Overflate i støpejern. 40 tonn. * D400 kan overholdes dersom det brukes mager betong rundt kummen. Da skal det følges en egen installasjonsveiledning.

Støpejernslokk D400 til trekkekum FF9060, flyteramme=140mm, Pentahead

2821345

D400 brunnslock till FF9060 i gjutjärn, 2-delat på gångjärn. Låstbart med 140mm flytram.  Lämpar sig för installation i vägens körbana.

Kumseksjon til FF12267 HDPE svart 150mm, im=1220x675 ym=1350x805mm

2821350

FF-brunn (Footway Fortress) är en serie bestående av byggbara moduler i flera olika storlekar. Dessa moduler har en stapelhöjd om 150mm och klickas enkelt i varandra för att skapa en sektionsbrunn, till det djup som önskas (max djup 2100mm). Vilket gör detta till en mycket flexibel lösning. FF12267 brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 D400. Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i A15, B125, C250 samt D400 miljöer. 

Bunnseksjon til FF12267 HDPE svart im=122x68x10 ym=133x78x15cm

2821351

Bottensektion 150mm hög med fastsvetsad HDPE-botten till FF-brunn, placeras som första sektionen vid byggnation av brunnen.  Används vid områden med höga markvattennivåer, OBS! viktigt att välja ett tätt brunnslock om en tät botten används. Annars är det stor risk att vatten blir stående i brunnen. 

Innerlokk-seksjon til FF12267, bruk egen hengelås

2821353

Innerlockssektion till kabelbrunnen FF12267 levereras färdig installerad i en sektion, kräver ingen annan installation än att hänga dit ett eget hänglås.   För FF-brunnarna är dessa anpassade för att ligga som översta sektionen vid installation av ett A15 eller B125-brunnslock. När D400 brunnslock med flytram ska användas så måste den låsbara sektionen användas som sektion nr 2. Eftersom flytramen bygger cirka 140mm, så behövs översta sektionen så att ramen ska kunna rymmas. Detta gäller för D400 lock till FF9060 och FF12267.  Eget hänglås eller pentaheadlås är krav enligt Robusta Nät. Innerlocket är klassat till klass C3 enligt LPS 1175 som är en av många LPS-standarder från LPCB (Loss Prevention Certification Board). Syftet med LPS 1175-standarden är att gradera produkter utifrån hur motståndskraftiga de är mot inbrott.  Loss Prevention Certification Board (LPCB) är ett globalt erkänt tredjepartscertifieringsorgan som kontrollerat säkerhet i produkter i över 150 år. Med andra ord så tåler innerlocket en hel del - se filmen!

Støpejernslokk B125 til trekkekum FF12267, flyteramme=70mm, Pentahead

2821354

B125 brunnslock till FF12267, 2-delat i gjutjärn låsbart med pentahead bult, integrerad flytram på 70mm. Används i installationer på Gång, cykelväg och garageuppfarter till personbil.  

Støpejernslokk D400 til trekkekum FF12267, flyteramme=140mm, Pentahead

2821355

D400 brunnslock till FF12267 i gjutjärn, 4-delat på gångjärn. Låsbart med 140mm flytram.  Lämpar sig för installation i vägens körbana.

Kumseksjon til FF122122 HDPE svart, 150mm im=1220x1220 ym=1325x1325mm

2821365

FF-brunn (Footway Fortress) är en serie bestående av byggbara moduler i flera olika storlekar. Dessa moduler har en stapelhöjd om 150mm och klickas enkelt i varandra för att skapa en sektionsbrunn, till det djup som önskas (max djup 2100mm). Vilket gör detta till en mycket flexibel lösning. FF122122 brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 D400. Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i A15, B125, C250 samt D400 miljöer. 

Bunnseksjon til FF122122 HDPE svart, im=122x122x10 ym=133x133x15cm

2821366

Bottensektion 150mm hög med fastsvetsad HDPE-botten till FF-brunn, placeras som första sektionen vid byggnation av brunnen.  Används vid områden med höga markvattennivåer, OBS! viktigt att välja ett tätt brunnslock om en tät botten används. Annars är det stor risk att vatten blir stående i brunnen. 

Komposittlokk A15 til trekkekum FF122122, flyteramme=65mm

2821368

A15 brunnslock till FF122122 är 4-delat, tillverkad i HDPE och är låsbara med Pentaheadlåsning, integrerad flytram på 65mm.  Lämpar sig för område till fotgängare och cyklister

Støpejernslokk B125 til trekkekum FF122122, flyteramme=40mm Pentahead

2821369

B125 brunnslock till FF122122, 4-delat i gjutjärn låsbart med pentahead bult. Integrerad flytram 40mm.  Används i installationer på Gång, cykelväg och garageuppfarter till personbil.  

Justeringseksjon hjørne 30mm til FF-brønn, kreves 4 stk.

2821375

Melbyes modulbaserte trekkekummer består av byggbare moduler på 150 mm som gjør dette til en fleksibel løsning. Modulene klikkes sammen enkelt for å oppnå ønsket dybde på kummen. En modulbasert trekkekum er det optimale valget når man er usikker på installasjonsdybden f. eks. i bymiljøer. Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen uten bruk av løftekraner eller lignende. Plastkonstruksjonen på FF-kummene er testet opp til 25 tonn belasting. Ved å bruke mager betong rundt kummen, kan FF-kummen installeres i miljøer hvor belastningen kommer opp til 40 tonn. Bunn/base kan også leveres til denne type kum. Modulene er produsert i HDPE som også gjør at de er Halogenfrie. Velg rett type lokk som installasjonen krever; A15 eller B125. FF4545 Støpejernslokk B125 gjør den til et utmerket valg for installasjoner på parkeringsplasser, sykkel- og gangstier og områder hvor det ikke er trafikk med høy hastighet. Tilgjengelige lokk for FF4545-trekkekum: A15 HDPE lokk, med flyteramme. B125 Støpejern med flyteramme. 12,5 tonn.

Justeringsseksjon L=445mm H=30mm til FF-brønn

2821376

Justeringslengde for FF -brønn 30 mm høy. Kombiner de riktige lengdene med 4 hjørnestykker.