Røyk- og varmedetektorer

Melbye leverer røykdetektorer som er godkjent i henhold til gjeldene krav i TEK-17. Vi fører optiske røykvarslere og varmedetektorer med forskjellige funksjoner og bruksområder, både som 3 Volt, 9 Volt og 230 Volt med batteribackup. Alle detektorene kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen.

Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvalemodus i 10 minutter.