Om Melbye

Et ledende teknisk skandinavisk salgs- og markedsføringsselskap

Om oss

Melbye Skandinavia er et teknisk handels- og produkthus som leverer varer og systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett, installasjon og vei/anlegg, med en dyp kompetanse innenfor bedriftens fire forretningsområder.

Vårt mål er å finne de smarteste løsningene for våre kunders behov. En verden i stadig endring stiller høye krav til en bedrifts tilpasningsdyktighet. Derfor har vi i Melbye et sterkt fokus på å skape en fremoverlent bedriftskultur som gjør at vi raskt kan bevege oss i takt med et marked i stadig utvikling, og som gjør at vi hele tiden holder fingeren på pulsen til markedet og bransjen. Våre kunder skal finne en fremtidsrettet samarbeidspartner i Melbye, der vi alle spiller hverandre sterkere, og våre medarbeidere skal ha en arbeidsplass der vi utfordrer og utvikler oss selv.

Melbye fokuserer på å skape en framoverlent bedriftskultur som jobber dypt inn i verdikjeden mot produsenter for å sikre rett kvalitet og pålitelige leveransekjeder. Kvalitetssikring av våre samarbeidspartnere, både med tanke på etiske retningslinjer og rett produktkvalitet, er en kontinuerlig prosess som har høyeste prioritet hos oss. Vi er også i gang med å utarbeide vår egen bærekraftstrategi, med mål om å bli mer bærekraftig inn i våre markeder.

Melbyes eierskap har et langsiktig perspektiv på utvikling av selskapet, og dette danner mye av grunnlaget for vår evne til å være en ledende leverandør for kritisk infrastruktur i fremtiden. 

Melbye er representert i Norge, Sverige og Danmark, og har i tillegg datterselskap i Taiwan, Storbritannia og kontor i India. Selskapet har over 100 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 600 millioner kroner.