Om Melbye

Melbye Group er et ledende teknisk handels- og produkthus.

Om oss

Melbye Group er et teknisk handels- og produkthus som leverer varer og systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett, installasjon og vei/anlegg, med en dyp kompetanse innenfor bedriftens fire forretningsområder. Bedriften er en familiebedrift med opphav i 1907 og er en av omtrent 100 bedrifter med så lang historie i Norge. Som familiebedrift har bedriften et langsiktig syn på drift og utvikling, som reflekteres både i kompetanse og i utvikling.

Vårt mål er å finne de smarteste løsningene for våre kunders behov. En verden i stadig endring stiller høye krav til en bedrifts tilpasningsdyktighet. Derfor har vi i Melbye et sterkt fokus på å skape en fremoverlent bedriftskultur som gjør at vi raskt kan bevege oss i takt med et marked i stadig utvikling, og som gjør at vi hele tiden holder fingeren på pulsen til markedet og bransjen. Våre kunder skal finne en fremtidsrettet samarbeidspartner i Melbye, der vi alle spiller hverandre sterkere, og våre medarbeidere skal ha en arbeidsplass der vi utfordrer og utvikler oss selv. Vi i Melbye ønsker å være til det beste for alle parter.

Melbye fokuserer på å skape en framoverlent bedriftskultur som jobber dypt inn i verdikjeden mot produsenter for å sikre rett kvalitet og pålitelige leveransekjeder. Kvalitetssikring av våre samarbeidspartnere, både med tanke på etiske retningslinjer og rett produktkvalitet, er en kontinuerlig prosess som har høyeste prioritet hos oss.

Vi i Melbye har nylig utarbeidet vår egen bærekraftstrategi, med et mål om å bli mer bærekraftig inn i våre markeder. Vi ønsker å bidra til utviklingen av bedre løsninger for fellesskapet, gjennom gode løsninger for å redusere miljø- og klimabelastninger. Vi jobber for å være en attraktiv, inkluderende og sikker arbeidsplass, samtidig som vi skal være en ansvarlig samarbeidspartner, og en åpen, tydelig aktør innenfor bærekraft. Vi mener at trygghet skapes gjennom forandring i form av nytenkende løsninger.

Melbye er et familieeid selskap med røtter helt tilbake til 1907, selskapet har et langsiktig perspektiv på eierskap og utvikling, noe som danner mye av grunnlaget for vår evne til å være en ledende leverandør for kritisk infrastruktur i fremtiden. Melbye jobber konstant for å utvikle de beste løsningene for markedet og våre kunder.

Melbye er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, og har i tillegg datterselskap i Taiwan, Storbritannia, Kina og kontor i India. Selskapet har over 100 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 600 millioner kroner.