Åpen og tydelig aktør innen bærekraft

Bærekraft inkludert i vår virksomhetsstyring


Vårt arbeid med bærekraft er forankret i organisasjonen gjennom vår bærekraftstrategi, som er godkjent av styret i Melbye. Alle våre medarbeidere har et ansvar for å bidra, slik at vi kan etterleve vår handlingsplan og våre bærekraftstiltak.​ Vi fokuserer på kontinuerlige forbedringer i alt vi gjør, noe vi har bygget inn i vårt ledelsessystem. Ved å sette tydelige mål, og å vise ansvarlighet i holdning og handling, styrker vi våre verdier: Lagånd, Profesjonalitet og Nyskapning.​

Den norske delen av Melbye Group - Melbye Skandinavia Norge AS, har i flere år vært sertifisert i henhold til kravene i kvalitets- og miljøstandarden ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Kvalitets- og miljøstyringssystemet, samt selve organisasjonen, er bygget opp rundt våre hovedprosesser.​

På sikt har vi som mål å ISO-sertifisere alle enheter i Melbye Group.


Leverandører som har godkjent Melbyes Code of Conduct i 2022

Ansvarlig samarbeidspartner

I Melbye har vi fokus på å bygge langvarige relasjoner med våre leverandører, og vi har i mange år jobbet med kvalitetsinspeksjoner hos leverandørene våre. 

Aktsomhetsvurdringer, Åpenhetsloven og UK Modern Slavery Act 

Vi i Melbye er en ansvarlig samarbeidspartner. Vi benytter aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis som hovedtilnærming, innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold og moderne slaveri i leverandørkjeden. Vi fokuserer på å følge våre etiske retningslinjer (Code of Conduct), har implementert gode rutiner for risikokartlegging, revisjoner og evalueringer, setter i gang nødvendige tiltak der dette er nødvendig, og fokuserer kontinuerlig på å opprettholde en god dialog med våre samarbeidspartnere.

Hittil har 90 % av alle våre eksisterende leverandører bekreftet at de godkjenner og etterlever Melbyes Code of Conduct. ​ 

Gjennom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge kan vi alltid forsikre våre kunder om at vi får god rådgivning og oppfølging i henhold til aktsomhetsvurderinger. I henhold til Etisk Handel Norge sitt rammeverk, publiserer vi en årlig redegjørelse av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Les mer om våre aktsomhetsvurderinger

Total antall leverandører fordelt på verdensdeler

Vurdering av hovedleverandører

I Melbye vurderer vi våre hovedleverandører etter de samme prinsipper som vi selv lever etter. ​Vi foretrekker leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, eller tilsvarende. ​Alle eventuelle nye leverandører blir vurdert i henhold til bedriftens kvalitetssikringssystem og audit-skjema.​ I tillegg skal alle leverandører, basert på risikokartlegging, gjennomgå fysisk audit.​ 

De samme kravene blir opprettholdt i hele Melbye Group. ​

I dag kommer 77,5% av våre leverandører fra Europa, 4,7% fra USA/Australia, og 17,7% fra Asia.​ 

Vil du vite mer om Melbye?

Meld deg på vårt nyhetsbrev