Åpen og tydelig aktør innen bærekraft

Bærekraft inkludert i vår virksomhetsstyring

Vårt arbeid med bærekraft er forankret i organisasjonen gjennom vår bærekraftstrategi, som er godkjent av styret i Melbye. Alle våre medarbeidere har et ansvar for å bidra, slik at vi kan etterleve vår handlingsplan og våre bærekraftstiltak.​

Vi fokuserer på kontinuerlige forbedringer i alt vi gjør, noe vi har bygget inn i vårt ledelsessystem. Ved å sette tydelige mål, og å vise ansvarlighet i holdning og handling, styrker vi våre verdier - Lagånd, Profesjonalitet og Nyskapning.​

Den norske delen av Melbye Group - Melbye Skandinavia Norge AS, har i flere år vært sertifisert i henhold til kravene i kvalitets- og miljøstandarden ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Kvalitets- og miljøstyringssystemet, samt selve organisasjonen, er bygget opp rundt våre hovedprosesser.​

På sikt har vi som mål å få på plass vår egen bærekraftsrapport, å synliggjøre vårt bidrag over tid, og å ISO-sertifisere alle enheter i Melbye Group.

Leverandører som har godkjent Melbyes Code of Conduct i 2022

Ansvarlig samarbeidspartner

Vi i Melbye er en ansvarlig samarbeidspartner, gjennom å bruke aktsomhetsvurderinger som hovedtilnærming, og ved å stille krav til leverandører om etterlevelse. Dette gjør vi først og fremst gjennom våre etiske retningslinjer - Code Of Conduct. Av alle eksisterende leverandører, har hittil 90 % bekreftet at de godkjenner og etterlever Melbyes Code of Conduct. ​

Risikokartlegging
Vi jobber også aktivt med revisjon og evaluering av våre leverandører i forbindelse med vår risikokartlegging. Vi skal kontinuerlig jobbe for å forbedre åpenhet og kommunikasjon på dette området. Vi vil publisere en årlig rapport av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, i henhold til Etisk Handel Norge sitt rammeverk. ​

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdringer
Med tanke på å overholde den nye åpenhetsloven, blir det ekstra viktig å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis fremover. Dette gjelder innenfor området menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden, der vi vil sette inn nødvendige tiltak.  ​

Gjennom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge kan vi alltid forsikre våre kunder om at vi får god rådgivning og oppfølging i henhold til aktsomhetsvurderinger. ​

Total antall leverandører fordelt på verdensdeler

Vurdering av hovedleverandører

I Melbye vurderer vi våre hovedleverandører etter de samme prinsipper som vi selv lever etter. ​Vi foretrekker leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, eller tilsvarende. ​Alle eventuelle nye leverandører blir vurdert i henhold til bedriftens kvalitetssikringssystem og audit-skjema.​ I tillegg skal alle leverandører, basert på risikokartlegging, gjennomgå fysisk audit.​ 

76 % av våre leverandører kommer fra Europa, 5,4 % kommer fra USA/Australia, og 18 % kommer fra Asia.​ I Asia har vi egne inspektører som jobber på vegne av oss.​

De samme kravene blir naturligvis opprettholdt i alle selskapene innenfor Melbye Group. ​

Vil du vite mer om Melbye?

Meld deg på vårt nyhetsbrev