Bærekraft

I Melbye er bærekraft integrert gjennom vår visjon:  «De smarteste løsningene, til det beste for alle». Ikke bare skal vi tilby gode løsninger for kunden, men vi skal også være en bidragsyter til det beste for samfunn, mennesker, miljø og klima. Dette oppnår vi ved hjelp av våre bærekraftsambisjoner, og ved å jobbe opp mot de målene vi setter oss.

Våre bærekraftsambisjonerVåre verdier

Våre etablerte verdier er viktig for gjennomføring og implementering av vårt bærekraftsarbeid:​​

  • Å være nyskapende gjør oss rustet til den omstillingen som kreves for å være med å bidra i det grønne skiftet​.​
     
  • Lagånd er viktig for vårt samarbeid internt, og for å forankre vårt bærekraftsarbeid i organisasjonen​.​

  • Profesjonalitet sørger for at vi møter nye kundekrav med åpenhet og en vilje til å tilpasse oss et mer bærekraftig samfunn.​​

Det grønne skiftet

Vi befinner oss i dag i «det grønne skiftet», som betyr at vi alle må omstille oss til et samfunn der vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Vi i Melbye skal bidra i denne omstillingen, ved å gjennomføre konkrete tiltak i tråd med vår bærekraftstrategi. På den måten kan vi lede selskapet vårt inn i en mer bærekraftig retning, og vi kan bidra til FNs bærekraftsmål.​​

Som handelsselskap, og som et ledd i en omfattende verdikjede, har vi i Melbye en påvirkningskraft med hensyn til klima, miljø og menneskerettigheter. Vi skal jobbe med bærekraft på en måte som er målrettet og relevant for vår virksomhet. Dette innebærer at vi retter fokuset mot de områdene som betyr mest for våre omgivelser, der vi har størst påvirkningskraft

Vil du vite mer om Melbye?

Meld deg på vårt nyhetsbrev