Redusere klima- og miljøbelastningen

Redusere vårt Co2-avtrykk

Å redusere klimagassutslippene er et av nåtidens største temaer, og for oss i Melbye handler det om å redusere virksomhetens negative innvirkning på miljøet og omgivelsene rundt oss.​

I Melbye tar vi våre forpliktelser på høyeste alvor. Vi har derfor startet arbeidet med å kartlegge våre utslippskilder for Scope 1 og 2 for alle selskaper i Melbye Group AS.​
Vi ønsker fremover å se på utslipp for Scope 3. 

Redusere vår miljøbelastning

Vårt avfall i Melbye består hovedsakelig av bølgepapp, trevirke og restavfall, samt små volumer av EE-avfall og plast. Vi ansetter profesjonelle selskaper for å håndtere dette avfallet.​

Vi jobber kontinuerlig med å ha fokus på resirkulering, men også på å redusere mengden med avfall. Dette gjør vi ved å redusere vårt forbruk av emballasjematerialer, ved å benytte smartere emballering, og ved gjenbruk av emballasje. Alt vi kjøper inn av emballasje er miljømerket.

I Norge har vi et mål om å ha en resirkuleringsgrad på over 80%. ​

Nedover i leverandørkjeden jobber vi bevisst med våre leverandører for å redusere mengden emballasje – både når det gjelder produktemballasje og transportemballasje.​

Vi jobber også med å optimalisere våre inn- og utgående varer med mål om å nå et optimalt forpakningsantall, for å unngå mange småbestillinger.​

Dokumentasjon av våre produkters klima- og miljøbelastning

Å dokumentere produktenes klima- og miljøbelastning er noe som vil bli viktigere og viktigere fremover. ​Vi streber derfor etter å hente inn så mye informasjon som mulig om de produktene vi selger, slik at dette kan dokumenteres.​ Noe av denne informasjonen kan gjelde følgende:

Conflict Minerals 3TG
Vi har oversikt over det vi importerer, og informasjon om dette kan gis på forespørsel. Produktet det gjelder må spesifiseres.​ Du finner mer info her.

REACH-forskriften 
Vi som importør har et stort ansvar for å fremskaffe dokumentasjon om kjemikalieinnholdet i produktene våre. Dette fremgår i sikkerhetsdatabladet til de respektive produktene.

EPD/LCA 
Dette er et viktig dokumentasjonsgrunnlag fremover, og her er vi avhengige av våre leverandører for å fremskaffe rett dokumentasjon. Dette er noe vi aktivt etterspør, og dette vil fremover være et fast tema på våre leverandørmøter.​ EPD finner du her

Økte sirkulære løsninger

Som et handelsselskap, er produktene vi kjøper inn svært viktige for våre kunder. Vi har her en mulighet til å kunne påvirke kunden i en mer bærekraftig retning når det gjelder innkjøp av produkter fra oss.

​I tråd med EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi, skal vi fremover jobbe for å øke markedsandelene av produkter og løsninger som er mindre miljøbelastende enn tradisjonelle løsninger. Samtidig skal vi synliggjøre de løsningene som er mer miljøriktige og sirkulære innenfor våre produktkategorier.

Vil du vite mer om Melbye?

Meld deg på vårt nyhetsbrev