Whistleblowing

For våre medarbeidere er varslingsrutinene tilgjengelig på Melbye Groups AS intranett. 

Varsling skal gjennomføres på en forsvarlig måte, normalt skriftlig, og skal være saklig begrunnet, mer informasjon om varsling finnes her.

Dersom det ikke føles naturlig å varsle internt, kan det varsles ekstern. Eksterne forbindelser kan varsle om uregelmessigheter gjennom vår kontakt for varsling som kan sikre anonymitet om ønskelig.

For å varsle trykk her.