Attraktiv, inkluderende og sikker arbeidsplass

Hos oss i Melbye er fokuset rettet mot likestilling, mangfold og inkludering, arbeidsmiljø og HMS. På langsikt har vi et mål om å være en sikker, attraktiv og moderne arbeidsplass for alle.

Medarbeidere deltatt på bærekrafts kick-off i 2022

Kunnskap om bærekraft

Vår interne kompetanse på bærekraft vil være svært viktig i årene som kommer. Vi har derfor et langsiktig mål om å integrere dette inn i vår fagkompetanse.

For å styrke vår interne kunnskap om bærekraft, har vi hittil gjort følgende tiltak:

  • Obligatorisk grunnkurs i bærekraft er sendt ut til alle våre medarbeidere. Dette kurset vil også være en fremtidig del av vårt onboarding-program for nye medarbeidere
  • Intern kickoff med tema bærekraft, inkludert workshop for alle medarbeidere samt presentasjon av bærekraftsstrategi.

Vi bruker ellers vårt intranett for å aktivt kommunisere ut informasjon om ulike bærekrafttemaer.

Sikker og inkluderende arbeidsplass

I Melbye setter vi våre medarbeideres trivsel svært høyt. Vi sørger derfor for at alle medarbeidere får tett oppfølging, og vi gjennomfører jevnlige trivselsundersøkelser. 

Likestilling, mangfold og inkludering er viktig for oss i Melbye. De senere årene har vi blant annet hatt et ekstra fokus på å få inn flere yngre medarbeidere, og å ansette flere kvinner i selskapet.

Melbye skal dessuten være en god og sikker arbeidsplass, og vi har derfor satt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i system gjennom vår HMS-policy. Vi foretar risikovurderinger, gjennomfører vernerunder, og vi støtter helsefremmende ordninger. 

I tillegg til kompetanseutvikling innen bærekraft, har vi også fokus på kompetanseutvikling innenfor andre fagområder. Det siste året har vi tilgjengeliggjort et system med mulighet for ulike digitale kurs for våre medarbeidere, og vi har gjennomført et bedriftsinternt kurs.

På langsikt har vi et mål om å være en attraktiv og moderne arbeidsplass for alle.

Vil du vite mer om Melbye?

Meld deg på vårt nyhetsbrev