Hvorfor velge Melbye?

Et ledende teknisk Skandinavisk salgs- og markedsføringsselskap

Hvorfor velge Melbye? 


Bred kompetanse

 • Lang erfaring fra et stort antall krevende prosjekter med variable behov har ført til at vi har de smarteste løsningene til rett pris.
   
 • Vi er kontinuerlig på jakt etter mennesker med bakgrunn fra ulike fagfelt som kan være med på å berike selskapet på nye måter.
   
 • Vi er under konstant utvikling i takt med bransjens og samfunnets utvikling og setter søkelys på løsninger for både i dag og fremtiden.
   

Fagmiljø

 • Våre medarbeidere har bred kompetanse innen sine fagmiljøer, og følger ryddige samt proaktive arbeidsprosesser i henhold til kunden.
   
 • For å ha en sterk tilstedeværelse i et marked som hele tiden beveger seg framover, er vi opptatte av å holde oss oppdaterte til enhver tid.
   
 • For å kunne være nyskapende og samfunnsnyttige engasjerer vi oss i bærekraft slik vi alltid kan levere de beste produktene, være en troverdig samarbeidspartner og redusere vår klima- og miljøbelastning.
   

Sortiment

 • Velfylte lagre i både Norge og Sverige med et bredt og unikt sortiment, sørger for rask og sikker levering til alle våre kunder og samarbeidspartnere.
   
 • Våre løsninger er kostnadseffektive og har god holdbarhet, og kan skreddersys kundens behov.
   

Tett oppfølging

 • Vi er opptatt av å etablere og pleie gode kundeforhold. Uansett hvor i prosessen kunden skulle trenge faghjelp, er Melbyes ekspertise alltid inkludert.