Axclight®H – høyspent hengekabel med forsterket bæreline

Melbye er forhandler av Axclight H hengekabel fra Nexans, som tilbyr lengre spennlengder, smale traséer og separat bæreline. Det gjør det mulig å bygge anlegg med lavere drifts-, vedlikeholds- og avbruddskostnader – i tillegg til at du ungår høyt mekanisk strekk på leder og isolasjonssystem.


Pålitelig og kostnadseffektiv

Axclight H er en PEX-isolert hengekabel som har vist seg å være svært pålitelig – selv gjennom de store stormene. Kabelen har en separat og forsterket FE-bæreline med et tverrsnitt på 33 mm2, og en konstruksjon som gjør det mulig å bygge kostnadseffektive anlegg.

Kabelen gir også fordeler når det gjelder smalere ledninger, fellesføring med lavspennings- og telekommunikasjonslinjer, samt lav følsomhet for tordenvær.

Axclight H er tilgjengelig i 12-24 kV med områdene 25, 50 og 95 mm2.

Egenskaper:

  • Tilgjengelig i 12-24 kV
  • Benyttes for 25, 50 og 95 mm2
  • Bruddlast: 45 kN
  • Spennlengder: opptil 120 meter på 95 mm2

Høy mekanisk styrke med forsterket FE33-bæreline

I Axclight H er det bærelinen som er selve opphenget for kabelen, og den tar opp alle mekaniske påkjenninger som is, vind, varme, strekk og trefall. Kabelen blir dermed mekanisk sterk, og kan belastes med maksimal strøm som gir opptil 90°C på leder.

Den elektriske delen er beskyttet av en felles ytre kappe, og endefestene er montert rett på den avisolerte bærelina. Det er derfor ingen fare for at PEX-isolasjonen vil begynne å sige.


Lengre spennlengder og smale traséer

Axclight H har en høy bruddstyrke, der maksimal utnyttelse er satt til 80 %. Kabelen gjør det derfor mulig å benytte lengre spennlengder enn det en vanlig kabel kan tilby, med hele 120 meter på 95 mm2. 

Flere bruksområder

Kabelen, med en bruddlast på 45kN, kan brukes for oppheng i stolper og tuneller, men kan også legges i bakken og i grunne ferskvann. Takket være smale traséer
og lengre spennlengder, gir Axclight H også fordeler der det kreves bygging i vanskelig terreng.

Gå til katalog

Kostnadseffektive produkter og løsninger for oppheng

For oppheng av Axclight-H hengekabel kreves det kun få, enkle og kostnadseffektive komponenter. Ettersom wiren er opphenget, kan man benytte det samme utstyret som brukes til en vanlig kabel.

Melbye har alt utstyret du trenger for oppheng og avspenning av Axclight H-kabelen.

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med en av våre eksperter

Ønsker du å få de siste nyhetene fra Melbye Energi? 

Meld deg på vårt nyhetsbrev!