Service

Økt sikkerhet og forenklet dokumentasjon med Melbye service! Myndighetene stiller krav til periodisk service og vedlikehold på kritisk e-verksmateriell. Overlat dette til oss i Melbye, og få ekstra bonus i form av ferdige rapporter for internkontroll/HMS.  På eget verksted utfører vi service og reparasjoner, og vi tilbyr kurs i systemservice. Her får du vite mer om vårt servicetilbud.

Vårt servicetilbud

I vårt eget verksted på Skedsmo utfører vi service og reparasjon. Du kan bestille service ved å benytte deg av vårt serviceskjema. Ved spørsmål om vedlikehold, service og reparasjoner, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på e-post. 

Vi tilbyr service og reparasjoner på følgende:

 • Jordingsapparater
 • Betjeningsstenger
 • AUS-utstyr og verktøy
 • Spenningsindikatorer
 • Vtools press- og kutteverktøy
 • Fibermaskiner

Kontaktinfo Service


Melbye Kundeservice               bestilling@melbye.no

Roger Bunes - Service/Produksjon  rob@melbye.no

Frode Granum – Østlandet                frg@melbye.no

Trond Groven - Midt-Norge                trg@melbye.no

Ole Trondseth - Midt-Norge              olt@melbye.no

Geir Haldorsen - Vestlandet              geh@melbye.no

Svein Aune - Nord-Norge                   sva@melbye.no


Kurs i systemservice

Vi tilbyr også kurs i systemservice, som gir opplæring til kompetent person for kontroll og vedlikehold av jordingsapparater - som beskrevet i brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1, i tillegg til kontroll av betjeningsstenger og indikatorer. Kurset holdes i våre lokaler på Skedsmo.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta på kurs! Spørsmål rundt gjennomføring av service kan rettes til leder for service og produksjon eller din lokale selger.

Påmelding og info om kurs
 

Marianne Monsen                           mam@melbye.no

Gunnar Huynh                                  guh@melbye.no

Krav

Melbye Group tilfredsstiller følgende krav:

NS-EN ISO 9001:2000

Denne standarden angir krav til et system for kvalitetsstyring når en organisasjon trenger å bevise sin evne til konsekvent å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter.

NS-EN ISO 14001:1996

Standardization in the field of environmental management systems to support the achievement of sustainability.

OHSAS 18001:1999

This standard establishes requirements for an organization to control its work-related health and safety hazards and improve their performance by planning, documenting, and implementing a verifiable method for reducing and eliminating hazards in the workplace.

Interne krav i Melbye Group AS


Jordingsapparat

Jordingsapparater skal kontrolleres årlig som beskrevet i brukerguide for FSE og i NEK EN 50110-1.

Vi i Melbye utfører service, test og vedlikehold av jordingsapparater for ledende e-verk og entreprenører i hele Norge.

 

Hent serviceskjema

Arbeid under spenning (AUS)

Arbeid under spenning krever at utstyret er testet og periodevis vedlikeholdt av spesialister på sikkerhet. Dette kan vi hjelpe deg med! Vi tilbyr tjenester på følgende områder:

 • Service på jordingsstenger
 • Service på betjeningsstenger
 • Service på AUS-utstyr og verktøy
 • Service på spenningstestere
Hent serviceskjema

Kalibreringstester

TTR2LW isolasjonstesteren kan brukes til å sjekke dielektriske egenskapene om materiale er tilstrekkelige og konsistente og å finne potensielle isolasjonsfeil.

Periodisk test av testeren er hvert 2 år. Kan sendes inn til Melbye for kalibrering.

Hent serviceskjema

Melbye presenterer: Batteriskift på HTAG spenningsindikatorer

Melbye presenterer: Vask, rens og polering av betjeningsstenger

Bærbare vinsjer og maskiner

Hent serviceskjema

V-Tools

Vi utfører service på V-Tools hydraulisk verktøy i vårt eget verksted på Skedsmo. 

Hent serviceskjema

Fibermaskiner

Vi tilbyr service på alt av fiberutstyr som finnes i vårt sortiment. Dette gjelder:

 • Pressmaskiner
 • Sveisemaskiner
 • OTDR
 • Fiberblåsemaskiner
Hent serviceskjema

De smarteste løsningene, til det beste for alle.