Service

Økt sikkerhet og forenklet dokumentasjon med Melbye service! Myndighetene stiller krav til periodisk service og vedlikehold på kritisk e-verksmateriell. Overlat dette til oss i Melbye, og få ekstra bonus i form av ferdige rapporter for internkontroll/HMS. 

Informasjon om endring i vårt servicetilbud

Vi har nå gjort noen endringer i vårt servicetilbud! Endringene gjelder service på jordingsapparater, stenger og indikatorer, som nå blir utført i vårt verksted på Skedsmo. Dette betyr at vårt servicekonsept ute hos kunde er avviklet, og at all service og reparasjon nå foregår hos oss. Vi har ellers oppgradert vårt verksted og utstyr for å kunne tilby service og reparasjon på jordingsapparater, betjeningsstenger, spenningsindikatorer, samt Vtools hydraulisk press- og kutteverktøy.

Kurs i systemservice

Visste du at vi også tilbyr kurs i systemservice? Kurset gir opplæring til kompetent person for kontroll og vedlikehold av jordingsapparater - som beskrevet i brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1, i tillegg til kontroll av betjeningsstenger og indikatorer. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta på kurs! Spørsmål rundt gjennomføring av service kan rettes til leder for service og produksjon eller din lokale selger.

Service-informasjon:
 

Melbye Kundeservice              bestilling@melbye.no

Roger Bunes - Service/Produksjon rob@melbye.no

Trond Groven - Midt-Norge               trg@melbye.no

Ole Trondseth - Midt-Norge              olt@melbye.no

Geir Haldorsen - Vestlandet            geh@melbye.no

Stian Sannes - Sør- og Østlandet    sta@melbye.no

Svein Aune - Nord-Norge                 sva@melbye.no

 

Påmelding og info om kurs:
 

Marianne Monsen                           mam@melbye.no

Gunnar Huynh                                    guh@melbye.no

Krav

Melbye Skandinavia tilfredsstiller følgende krav:

NS-EN ISO 9001:2000

Denne standarden angir krav til et system for kvalitetsstyring når en organisasjon trenger å bevise sin evne til konsekvent å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter.

NS-EN ISO 14001:1996

Standardization in the field of environmental management systems to support the achievement of sustainability.

OHSAS 18001:1999

This standard establishes requirements for an organization to control its work-related health and safety hazards and improve their performance by planning, documenting, and implementing a verifiable method for reducing and eliminating hazards in the workplace.

Interne krav i Melbye Skandinavia AS

Jordingsapparat

Jordingsapparater skal kontrolleres årlig som beskrevet i brukerguide for FSE og i NEK EN 50110-1. Vi i Melbye utfører service, test og vedlikehold av jordingsapparater for ledende e-verk og entreprenører i hele Norge.

Hent serviceskjema

Arbeid under spenning (AUS)

Arbeid under spenning krever at utstyret er testet og periodevis vedlikeholdt av spesialister på sikkerhet. Dette kan vi hjelpe deg med! Vi tilbyr tjenester på følgende områder:

  • Service på jordingsstenger
  • Service på betjeningsstenger
  • Service på AUS-utstyr og verktøy
  • Service på spenningstestere
Hent serviceskjema

V-Tools

Vi utfører service på V-Tools hydraulisk verktøy i vårt eget verksted på Skedsmo. 

Hent serviceskjema

Fibermaskiner

Vi tilbyr service på alt av fiberutstyr som finnes i vårt sortiment. Dette gjelder:

  • Pressmaskiner
  • Sveisemaskiner
  • OTDR
  • Fiberblåsemaskiner
Hent serviceskjema

De smarteste løsningene, til det beste for alle.