Service

Økt sikkerhet og forenklet dokumentasjon med Melbye service! Myndighetene stiller krav til periodisk service og vedlikehold på kritisk e-verksmateriell. Overlat dette til Melbye Skandinavia og få ekstra bonus i form av ferdige rapporter for internkontroll/HMS. Servicen utføres på din arbeidsplass.

Gunstige serviceavtaler

Ved tegning av serviceavtale får du fast pris på periodisk besøk for testing, ettersyn og reparasjoner av aktuelt utstyr. I tillegg er du prioritert ved serviceoppdrag. Visuell inspeksjon i servicen inngår: Testing, oppgradering, reparasjoner, underkjenning/godkjenning, merking og dokumentering

Utfører internkontroll

Melbye Skandinavia tar seg av all relevant dokumentasjon ved serviceoppdrag. Dokumentasjonen inngår som en del av oppdragsgivers internkontrollsystem og sparer kunden for betydelig arbeid. All dokumentasjon etableres elektronisk og vil være tilgjengelig for kunde-og tilsynsmyndighet til enhver tid.

Inneservice

 Melbye Skandinavia har eget servicesenter for produksjon og reparasjon av sikkerhetsutstyr.

Krav

Melbye Skandinavia tilfredsstiller følgende krav:

NS-EN ISO 9001:2000

Denne standarden angir krav til et system for kvalitetsstyring når en organisasjon trenger å bevise sin evne til konsekvent å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter.

NS-EN ISO 14001:1996

Standardization in the field of environmental management systems to support the achievement of sustainability.

OHAS 18001:1999

This standard establishes requirements for an organization to control its work-related health and safety hazards and improve their performance by planning, documenting, and implementing a verifiable method for reducing and eliminating hazards in the workplace.

Kunde-og myndighetskrav

Interne krav i Melbye Skandinavia AS

Arbeid under spenning (AUS)

Arbeid under spenning krever at utstyret er testet og periodevis vedlikeholdt av spesialister på sikkerhet. Melbye Skandinavia har oppdrag over hele landet for ledende e-verk og entreprenører innen områdene:

 • Service på verneutstyr
 • Service på jordingsmateriell
 • Service på jordingsstenger
 • Service på kabel- og pressystemer
 • Service på betjeningsstenger
 • Service på AUS-utstyr
 • Service på spenningstestere
 • Service på sveisemaskiner
 • Service på skjøtemaskiner
 • Serviceavtale på sveiseutstyr
Hent service dokument

V-Tools

Melbye kjører selv service på V-Tools på vårt interne verktsted på Skedsmokorset.

Hent service dokument

Fibermaskiner

Vi tilbyr service på alt av fiberutstyr vi selger. dette gjelder:

 • Pressmaskiner
 • Sveisemaskiner
 • OTDR
 • Fiberblåsemaskiner
 •  
Hent service dokument