GDPR & Policy

Personvernpolicy for Melbye Skandinavia Norge

Personvernet til Melbyes kunder og leverandører er i høysetet hos oss. Vi sikrer at dine personopplysninger alltid håndteres korrekt, er riktige og beskyttet. Vi vil at du skal føle deg trygg på dette når du gir oss informasjon eller kontakter oss.

For å kunne utføre tjenestene våre best mulig, så trenger vi å behandle visse typer med personopplysninger. Med behandling så mener vi all innsamling, lagring, håndtering, endring og anvendelse av personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i den forbindelse dersom vi har registrert personopplysninger om deg. I det følgende vil vi omtale den vi har registrert personopplysninger om som den registrerte.

Personvernsansvarlig

Selskapet Melbye Skandinavia Norge AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som vi har lagret om deg. Vårt behandlingsgrunnlag er avtale med deg, og som behandlingsansvarlig er det vi som med dette grunnlag bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Personopplysningene vil kun benyttes av oss, med mindre noe annet er angikk ved registreringen eller i den informasjonen du har mottatt etter å ha vært i kontakt med oss i vår kontakt med deg og i henhold til avtale med deg.

1. Hvordan vi samler inn persondata og benytter denne

Vi lagrer ingen persondata lenger enn vi behøver for å oppfylle vår avtale med deg.

Vi behandler i hovedsak personopplysninger i følgende tilfeller:

  • Den registrerte har sendt oss en henvendelse
  • Den registrerte er kontaktperson for en kunde, leverandør eller samarbeidspartner av oss
  • Den registrerte har meldt deg på et arrangement
  • Den registrerte abonnerer på våre nyhetsbrev
  • Den registrerte er ansatt hos oss
  • Den registrerte har søkt jobb hos oss, eller en jobbsøker har angitt deg som referanse

For at vi skal kunne tilby deg våre tjenester, så behandler vi personopplysninger i følgende situasjoner og av følgende årsaker:

For å følge opp kundehenvendelser

For at vi skal kunne følge opp henvendelser og bestillinger fra deg, samt levere varer og sende ut fakturaer, så behandler vi personopplysninger om deg i form av navn, stilling, telefonnummer og e-postadresse. Disse personopplysningene blir lagret så lenge som nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, og for øvrig følge opp kundeforholdet.

Denne informasjonen lagrer vi så lenge din arbeidsgiver/virksomhet er kunde hos oss, eller til vi har fått informasjon om at du ikke lengre er ansatt hos vår kunde.

For å kunne sende deg nyhetsbrev

Dersom du abonnerer på våre nyhetsbrev behandler vi din e-postadresse for å sende ut slike nyhetsbrev, fortrinnsvis om produktnyheter og kampanjer, arrangementer, råd og tips, samt nyheter vedrørende Melbye. Dersom dine personopplysninger er registrerte kan du når som helst melde deg av e-post listen ved å benytte deg av avregistreringsboksen som er HER og nederst i alle våre utsendelser.

Jobbsøkere og ansatte

Dersom du søker jobb hos Melbye trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan Melbye også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

Dersom du er ansatt hos oss vil vi i tillegg behandle personopplysninger om deg i form av personnummer, adresse, nærmeste pårørende og det som ellers er nødvendig for å følge opp ansettelsesforholdet internt og eksternt for å ivareta lovpålagte oppgaver overfor relevante offentlige myndigheter.

Når og hvordan vi deler persondata med andre parter

All personopplysninger som vi behandler lagres hos våre IT-driftsleverandører, og de er alltid lokalisert i land innenfor EU/EØS. Vi deler ikke dine personopplysninger med noen som ikke omfattes av direkte avtale med deg det for øvrig er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg. Når vi i slike tilfeller deler dine personopplysninger med en annen part, så er vi fortsatt behandlingsansvarlige for dette, og vi har databehandleravtaler som regulerer dette nærmere.

 

2. Individuelle rettigheter

Her kan du lese om den registrertes rettigheter

Rett til innsyn.

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter i forhold til oss som behandler dine personopplysninger. For å benytte deg av disse rettighetene, kontakter du oss på kontaktadressen som fremgår avslutningsvis i denne personvernerklæringen.

Vi tilstreber alltid å ha korrekt informasjon om våre kunder og kontakter, og derfor redigerer, kompletterer, retter eller sletter vi løpende personopplysninger der dette er påkrevet. Du har til enhver tid rett til å ha fullt innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Plikt til å korrigere

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss om du mener at personopplysningene vi har registrert om deg er feil. Vi plikter da å korrigere det som er feil.

Rett til å bli slettet

Under visse forutsetninger kan du begjære å få din persondata hos oss slettet, for eksempel om det ikke lengre er noe behov for at den samles inn. Persondata som vi er avhengige av for at vi skal kunne fullføre våre avtaler mot deg som kunde eller leverandør, eller for å kunne følge lovpålegg, kan du dog ikke be om å få slettet. Når vi sletter persondata så informerer vi også andre parter som har fått denne dataen av oss, om at dataen skal slettes.

Rett til begrensning

I enkelte situasjoner kan du begjære å få vår behandling av dine personopplysninger begrenset, for eksempel om opplysningene er feilaktig og du har begjært å få dem rettet opp, eller du vil hindre at dine personopplysninger slettes.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

 

1.2. Cookies

For dette nettstedet benytter vi informasjonskapsler (Cookies).

 

1.2. Webanalyse

1.3. Statistikk fra webserver

Kontakt oss

Melbye Skandinavia AS
Prost Stabels vei 22
2019 Skedsmokorset
Tlf.: 63 87 01 50
Mail: ms@melbye.no