GDPR & Policy

Personvernpolicy for Melbye Group

Personvernet til Melbyes kunder og leverandører er i høysetet hos oss. Vi sikrer at dine personopplysninger alltid håndteres korrekt, er riktige og beskyttet. Vi vil at du skal føle deg trygg på dette når du gir oss informasjon eller kontakter oss.

For å kunne kommunisere med omverden om vår virksomhettrenger vi noen ganger å behandle personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere en bestemt person.

Med behandling mener vi all elektronisk innsamling, lagring, håndtering, endring og bruk av personopplysninger.

Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, og hvilke rettigheter du har dersom vi behandler personopplysninger om deg. I det følgende vil vi omtale den vi har registrert personopplysninger om som «den registrerte».

Melbye som behandlingsansvarlig og databehandler

Selskapet Melbye Group AS («Melbye» eller «oss») er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som vi har lagret om den registrerte. Det vil si at det er Melbye som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Vårt behandlingsgrunnlag er avtale med den registrerte.. Personopplysningene vil kun behandles av oss slik dette er avtalt i forbindelse med registreringen eller i etterfølgende avtale med den registrerte.

I noen tilfeller kan Melbye opptre som databehandler for en annen behandlingsansvarlig. Dette forutsetter at behandlingsansvarlig har innhentet et aktivt samtykke til dette fra den registrerte, og at det er etablert en databehandleravtale mellom den behandlingsansvarlige og Melbye. Dette kan først og fremst skje i følgende tilfeller:

  • Den registrerte er kunde hos den behandlingsansvarlige, og den behandlingsansvarlige benytter Melbye til å sende ut nyhetsbrev eller markedsmateriale på sine vegne; eller
  • Den registrerte har meldt seg på et kurs, seminar eller annet arrangement som arrangeres av Melbye og den behandlingsansvarlige i samarbeid.

1. Hvordan vi registrerer persondata og behandler disse

Vi lagrer kun persondata som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med den registrerte. Personopplysningene lagres ikke dette lenger enn det avtalte formålet tilsier.

Vi behandler vi personopplysninger i følgende situasjoner:

  • Den registrerte har sendt oss en henvendelse
  • Den registrerte er kontaktperson for en kunde, leverandør eller samarbeidspartner av oss
  • Den registrerte har meldt seg på et arrangement som arrangeres av Melbye alene eller i samarbeid med andre
  • Den registrerte abonnerer på våre nyhetsbrev, informasjon om kampanjer og/eller annet markedsmateriale
  • Den registrerte er ansatt hos oss
  • Den registrerte har søkt jobb hos oss, eller en jobbsøker har angitt den registrerte som referanse
  • Den registrerte er mottaker av nyhetsbrev, markedsmateriale eller invitasjoner til arrangementer som Melbye sender på vegne av en behandlingsansvarlig

For å følge opp kundehenvendelser og følge opp kundeforhold

For at vi skal kunne følge opp henvendelser og bestillinger, samt levere varer og sende ut fakturaer, behandler vi personopplysninger om den som henvender seg til oss i form av navn, stilling, telefonnummer og e-postadresse. Disse personopplysningene blir lagret så lenge som nødvendig for å oppfylle vår avtale med den registrerte, og for øvrig følge opp kundeforholdet.

Denne informasjonen lagrer vi så lenge den registrerte representerer en virksomhet som er kunde hos oss, og vil uansett slettes dersom vi mottar informasjon om at den registrerte ikke lenger representerer vår kunde.

For å kunne sende ut nyhetsbrev

For den som abonnerer på våre nyhetsbrev behandler vi den registrertes e-postadresse for å sende ut slike nyhetsbrev, fortrinnsvis om produktnyheter og kampanjer, arrangementer, råd og tips, samt nyheter vedrørende Melbye. Den registrerte kan når som helst melde seg av e-post listen ved å benytte seg av avregistreringsboksen som er HER og nederst i alle våre utsendelser.

Jobbsøkere og ansatte

Dersom noen søker jobb hos Melbye trenger vi å behandle personopplysninger som er nødvendig  for å vurdere søknaden. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene den registrerte oppgir til oss gjennom dokumentene  den registrerte sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan Melbye også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

Dersom den registrerte er ansatt hos oss vil vi i tillegg behandle personopplysninger om denne i form av personnummer, adresse, nærmeste pårørende, samt det som ellers er nødvendig for å følge opp ansettelsesforholdet internt og eksternt for å ivareta lovpålagte oppgaver overfor relevante offentlige myndigheter.

Arrangementer

Den som melder seg på et arrangement hos Melby må alltid oppgi e-post adresse for at Melbye skal kunne gjennomføre og følge opp arrangementet, herunder ved å registrere deltakelse, kommunisere med den registrerte om selve arrangementet, samt følge opp overfor den registrerte i etterkant for evaluering og for å avklare om det er ønske om ytterligere arrangementer, produkter eller tjenester fra Melbye.

Når og hvordan vi deler persondata med andre parter

Alle personopplysninger som vi behandler kan lagres hos våre IT-driftsleverandører, som alltid er lokalisert i land innenfor EU/EØS. Link til liste over våre underleverandører til enhver tid finnes HER. Melbye er uansett behandlingsansvarlige for personopplysningene, og vi har databehandleravtaler med våre respektive underleverandører som regulerer dette nærmere.

2. Individuelle rettigheter

Her kan du lese mer om den registrertes rettigheter

Rett til innsyn.

Personvernlovgivningen gir den registrerte  en rekke rettigheter i forhold til oss som behandler dine personopplysninger. For å benytte deg av disse rettighetene, kontakter du oss på kontaktadressen som fremgår avslutningsvis i denne personvernerklæringen.

Vi tilstreber alltid å ha korrekt informasjon om våre kunder og kontakter, og derfor redigerer, kompletterer, retter eller sletter vi løpende personopplysninger der dette er påkrevet. Du har til enhver tid rett til å ha fullt innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Plikt til å korrigere

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss om du mener at personopplysningene vi har registrert om deg er feil. Vi plikter da å korrigere det som er feil.

Rett til å bli slettet

Under visse forutsetninger kan du  kreve å få dine personopplysninger hos oss slettet, for eksempel om det ikke lengre er noe behov for at disse er registrert. Du kan likevel ikke be om å få slettet personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne fullføre våre avtaler med kunde eller leverandør som du representerer, eller for å kunne følge lovpålegg. Når vi sletter personopplysninger så informerer vi også andre parter som har mottatt disse personopplysningene fra oss om at dataen skal slettes.

Rett til begrensning

I enkelte situasjoner kan du kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, for eksempel om du har krevd at personopplysningene skal rettes opp, eller du vil hindre at dine personopplysninger slettes.

Dataportabilitet

Etter nærmere regler kan du be oss om å overføre personopplysninger vi har lagret om deg til deg selv eller til annen behandlingsansvarlig.

1.2. Cookies

For dette nettstedet benytter vi informasjonskapsler (Cookies). Cookies brukes kun etter nærmere særskilt avtale med deg. 

1.2. Webanalyse

For å kunne tilpasse og videreutvikle våre tjenester til våre brukeres ønsker og behov vil vi kunne analysere trafikken på våre websider, herunder analysere hvilken trafikk som oppstår i tilknytning til de ulike delene av vår kommunikasjon. Dette vil foregå på en måte som ikke benytter seg av de registrerte personopplysninger, men som baseres på analyse av anonymisert trafikk. Dette med unntak av trafikk direkte knyttet til våre nyhetsbrev, hvor vi vil kunne se hvem som har åpnet hvilke artikler, hvor mange ganger, hvem disse eventuelt er videresendt til, samt hvem som melder seg av listen over abonnenter.

Kontakt oss

Melbye Group AS
Prost Stabels vei 22
2019 Skedsmokorset
Tlf.: 63 87 01 50
Mail: ms@melbye.no