Melbyes BLL-løsning

Melbye tilbyr komplette løsninger som er kostnadseffektive og har dokumentert god holdbarhet. Fargen på produktlinjen glir godt inn i naturen og løsningene kan skreddersys etter kundens behov.

Bygget for Norsk natur

Vi har en lang kyst med stor variasjon som til tider er utsatt for ekstreme værforhold og forandringer. Med et BLL anlegg fra Melbye er du sikret at anlegg fungerer under skiftende forhold uten avbrudd.

Da tradisjonelt materiell kan ta skade av de forholdene det blir utsatt for langs vår kyst, som korrosjon, råte samt diverse termiske skader, har Melbye utviklet et system som tar sikte på at komponentene skal vare hele linjas tekniske levetid. Dette representerer god økonomi med minimal eller ingen vedlikehold kostnader.

Melbye leverer materiell til krevende prosjekter i de mest værutsatte områdene.

Kontakt oss

Sikkerhet

I dagens BLL nettverk er det vanlig praksis og spennings sette maste toppen slik at det er samme potensial utenpå det isolerende laget som aluminiums lina på innsiden. Dette gjør at en unngår at det dannes krypestrømmer utenpå det isolerende laget. Dette fører imidlertid til at anlegget ikke lenger er elektrisk «tett», og en del av hensikten med isolert line blir borte. Melbye har løst dette på en alternativ måte ved å benytte materialer som hindrer nettopp dette. Gjennom omfattende testing er dette verifisert.

Med Melbyes løsning oppnår man at BLL lina ikke avmantles i innfestingspunktene. Dette igjen medfører at mastetoppen ikke blir spennings satt. Konsekvensen av dette er at all fauna blir beskyttet mot direkte berøring av driftsspenningen. Alt av Melbyes BLL materiell er også beregnet for bygging med blank line.

Se våre smart produkter

Dokumentasjon

For å kunne fremme en alternativ løsning for bygging av BLL anlegg, måtte våre hypoteser kunne testes for å underbygge påstandene. Dette besto av FEM simuleringer, test installasjoner samt testing i laboratorier. For gjennomføringen av dette benyttet vi blant annet Sintef Energi i Trondheim. Disse testene var både elektriske og mekaniske. Materiell som hadde vært i drift over mange år under de tøffeste forhold ble testet ved siden av nytt materiell for å vise at egenskapene holder seg over tid.

Tekniske tegninger gir god dokumentasjon

Ved bruk av blant annet tekniske tegninger og videoer tilbyr vi god dokumentasjon for konsulenter og entreprenører for våre BLL systemløsninger. Våre medarbeidere har bred kunnskap og dokumenterer det kunden måtte trenge av informasjon uavhengig av hvor i prosessen en befinner seg.

Gå til vår katalog

Siste nyheter om linjemateriell fra Melbye

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med en av våre eksperter

De smarteste løsningene. Til det beste for alle.

Meld deg på vårt nyhetsbrev