Aktsomhetsvurderinger

Her finner du informasjon om hvordan vi jobber med våre aktsomhetsvurderinger, som du finner tilgjengelig på denne siden. Våre aktsomhetsredegjørelser oppdateres hvert år den 30. juni.


Har du spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger?

Henvendelser med spørsmål om bærekraft, Åpenhetsloven eller UK Modern Slavery Act kan sendes til Aina-Lena Pohl, Sustainability Manager i Melbye Group:

E-post: aip@melbye.no


Slik jobber vi i Melbye med aktsomhetsvurderinger:


Gjennom våre aktsomhetsvurderinger evaluerer vi grundig våre forretningspraksiser, leverandørkjeder og samarbeidspartnere for å sikre at de oppfyller våre krav til etisk atferd og respekt for menneskerettighetene. Vi tar også ansvar for å sikre at våre medarbeidere har trygge og rettferdige arbeidsforhold. 


1. Forankring

Ansvarlighet er forankret som del av vårt strategiske mål om å være en ansvarlig samarbeidspartner. Våre etiske retningslinjer – Code Of Conduct, er tett knyttet til våre verdier og danner grunnlaget for vårt arbeid med menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og moderne slaveri.

Vi er stolte over å kunne si at av alle våre nåværende leverandører, har hittil 90% bekreftet at de godkjenner og etterlever Melbyes Code of Conduct.

Ved å ha en høy andel av våre leverandører som godkjenner og etterlever vår Code Of Conduct, viser vi vår forpliktelse til å fremme ansvarlighet i hele vår verdikjede. Vi fortsetter å arbeide for å oppnå full overholdelse, og vil fortsette å styrke relasjonene med våre leverandører for å sikre at vi sammen kan opprettholde de høyeste standardene for etisk praksis.
 


2. Risikokartlegging

Vi foretar en overordnet risikokartlegging av alle våre leverandører, som er basert på følgende kriterier:

  • Innkjøpsverdi 
  • Leverandører med høyest gjennomsnittlig risiko 

Vi erkjenner at noen områder kan være mer utsatt for brudd på menneskerettighetene eller andre alvorlige utfordringer knyttet til arbeidsforhold og moderne slaveri. Etter å ha gjennomført risikokartlegging og identifisert områder med høyrisiko, tar vi ytterligere skritt for å kartlegge disse risikoene grudigere.

Vi jobber aktivt med revisjon og evaluering av våre leverandører i forbindelse med vår risikokartlegging. 


3. Iverksette tiltak

Gjennom risikovurderinger, revisjoner og evalueringer, tar vi nødvendige tiltak for å rette opp eventuelle brudd eller mangler. Vi har etablert interne rutiner og retningslinjer - vår Code Of Conduct, med klare krav til etisk oppførsel og ansvarlig drift. Vi opprettholder en aktiv dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere for å adressere eventuelle utfordringer, og for å sikre at våre forventninger og krav blir etterlevd. Dette kan innebære regelmessige besøk, årlige revisjonsplaner eller corrective action plan hvor vi følger opp risikoområdene. Dersom det oppdages brudd, utarbeider vi corrective action plans for å sikre implementering av nødvendige tiltak.

4. Følge opp tiltakene

Bærekraft og Sourcing følger aktivt opp eventuelle tiltak som blir satt i gang.

5. Kommunikasjon med berørte interessenter

Informasjon om vårt bærekraftsansvar, våre ambisjoner og mål, finnes tilgjengelig på våre nettsider. Der finnes også vår Code Of Conduct, vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, og våre redegjørelser.

6. Gjenoppretting

Ved et eventuelt avvik skal vi iverksette tiltak for at vi selv – eller de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder, retter opp dette.