Trekkekummer, lokk og tilbehør

Melbye har markedets bredeste sortiment av kummer!

Kummene er produsert og tilpasset for å fungere som skjøtepunkter for rørføringer og kabeltraseer. Finnes i ulike dimensjoner og med ulike typer av lokk for å passe alle typer installasjonsmiljøer. Hvilken kum du skal velge kommer an på hvilken belastning den skal tåle og hvilen miljø den skal forlegges på.

 

FF - Høydejustering

5 varianter

FF122122 Komplett

4 varianter

FF12267 Komplett

5 varianter

FF9090 Komplett

6 varianter

FF9060 Komplett

8 varianter

FF9045 Komplett

4 varianter

FF6060 Komplett

6 varianter

FF6045 Komplett

5 varianter

FF4545 Komplett

4 varianter

Støpejernslokk D400 FF9090 UC 900x900 2delt Fast ramme 100mm Ikke lås

D400 kumlokk for FF9090 i støpejern, 2-delt ulåsbar med fast ramme som bygger 100 mm. Egnet for montering i kjørebanen.

Støpejernslokk D400 til trekkekum FF122122 u/flyteramme, 2-delt

D400 kumlokk for FF122122 i støpejern, 2-delt med fast ramme som bygger 150 mm. Egnet for montering i kjørebanen.

Justeringsseksjon L=915mm H=30mm til FF-brønn

2821379

Justeringslengde 30mm høy. Kombiner de riktige lengdene med 4 hjørnestykker.

Rørinnføring 110mm til trekkekum, bruk 114mm hullsag

2821700

Bunnseksjon til C2 HDPE svart im=131x61x10cm ym=148x90x15cm

2821703

Bunnseksjon er 150mm høy, med sveiset HDPE-bunn for C2-kum, plasseres som første seksjon under bygging av kummen. Brukes i områder med høy grunnvannstand, OBS! viktig å velge et tett kumlokk hvis det brukes tett bunn. Hvis det ikke velges tett kumlokk, anbefales det å bore hull i gulvet på laveste punkt og lede vannet ut av kummen, ellers er det fare for at vann står i kummen.  

Innerlokk-seksjon til C2, bruk egen hengelås

2821704

Innerlockssektion till kabelbrunnen C2 levereras färdig installerad i en sektion, kräver ingen annan installation än att hänga dit ett eget hänglås.   Då flytramen på B125 locket bygger 85mm så måste den låsbara sektionen läggas som sektion nr 2. När D400-lock med flytram skall användas så måste även där den låsbara innerlocksektionen användas som sektion nr 2, detta gäller även vid eftermontering av låsbara innerlock. Eget hänglås eller pentaheadlås är krav enligt Robusta Nät. Innerlocket är klassat till klass C enligt LPS 1175 som är en av många LPS-standarder från LPCB (Loss Prevention Certification Board). Syftet med LPS 1175-standarden är att gradera produkter utifrån hur motståndskraftiga de är mot inbrott.  Loss Prevention Certification Board (LPCB) är ett globalt erkänt tredjepartscertifieringsorgan som kontrollerat säkerhet i produkter i över 150 år. Med andra ord så tåler innerlocket en hel del - se filmen!

Kumseksjon til C2 HDPE svart, H=15 cm im=131x61cm ym=148x90cm

2821705

C2 står for Carriageway Fortress - en seksjonskum med stablehøyde 150mm, seksjonene klikkes enkelt sammen for å lage en kum i ønsket dybde (maksimal dybde 2100mm). Innvendige mål på modulen er 610mm x 1310mm x 150mm. Kummen er testet for å tåle vertikale belastninger i henhold til EN124 E600, og er egnet for installasjon i miljøene A15, B125, C250, D400 og E600.  

Støpejernslokk D400 til C2, 4-delt m/flyteramme=115mm Pentahead

2821711

D400 kumlokk for kabelkum C2 4-delt kumlokk i støpejern, lokket kan låses med medfølgende pentabolt. Ramme bygger 100mm. Egnet for montering i kjørebanen.

Justeringsseksjon til C2, im=1310x610cm ym=1480x900cm H=75mm

2821716

C2 Toppmodul bygger 75mm i høyden. Toppmodulen kan kun brukes på toppen for å utjevne høydeforskjeller.

Støpejernslokk B125 til C2, 2-delt m/flyteramme=85mm Pentahead

2821717

B125 kumlokk for kabelkum C2, 2-delt med dører av støpejern låsbar med femkantbolt, integrert flytende ramme på 85mm. Brukes i installasjoner på gangveier, sykkelveier og garasjeoppkjørsler for biler.