Spenningsindikator

Hos oss finner du spenningsindikator for både utendørs og innendørs bruk, og for kapasitive anlegg.

Spenningsindikatorene påviser tilstedeværelse av spenning ved direkte kontakt med spenningsførende deler.

Spenningsindikator for kapasitive anlegg kan benyttes ved elektriske installasjoner med spenningsområde 6-36 kV.

Som hjelpemiddel ved spenningsprøving, anbefaler vi feltstyrkepistol type DCED med optisk signal.