Isolerende hansker

Dersom man ikke benytter riktig beskyttelsesutstyr, kan det oppstå alvorlige skader – også på hendene. Det er derfor viktig at beskyttelseshansker inngår i risikovurderingen for hvert enkelt arbeidsoppdrag innen AUS. Hos Melbye finner du isolerende vernehansker som er spesielt tilpasset for AUS.

Sortimentet består av CE-merkede latexhansker og kompositthansker som er testet i henhold til EN 60903. Vi leverer også lysbuebeskyttende hansker som gir deg 3 ganger beskyttelse i 1 hanske, i henhold til klasse RC.