Kanalkabel

Fiberoptisk kabel for utendørsinstallasjon. Kabelen er spesielt konstruert for innblåsing, eller trekking, i mikrorør med indre diameter på 12-21 mm

Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gel-fylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube).

Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri HDPE som enkelt strippes ved hjelp av et innlagt strippebånd.

Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2

Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.

Bruksområde:

  • Aksessnettet
  • Transportnett
  • Trekke-kabel