Kanalkabel

Fiberoptisk kabel for utendørsinstallasjon i fiberrør, passer til bruk i transport og aksess nett. Kabelen er spesielt konstruert for innblåsing, eller trekking, i mikrorør med indre diameter på 12-21 mm Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gel-fylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en lavfriksjonskappe av svart halogenfri HDPE som enkelt strippes ved hjelp av et innlagt strippebånd.

Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2

Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.

Bruksområde: • Aksessnettet • Transportnett • Trekke-kabel