Rødlyskilde

En laserpenn (VFL) er det mest anvendte hjelpemiddelet for installering og feilsøking av fiber nettverk. Det skarpe røde lyset avslører bøyninger i ODFér, dårlig fiberskjøter eller feilkoblede fiberhaler.

Avhengig av uteffekten og avstandsdemping, kan en laserpenn brukes på avstand inntil 7 km.