Brannslukking Aerosol

Stat- X® aerosol-generatorer er et svært effektivt system for brannslukking. Hos Melbye får du Stat-X® aerosol med elektrisk aktuator og med termisk aktuator.

Stat-X® aerosol-generatorer utgjør et svært kostnadseffektivt brannslukningssystem som hverken krever trykktanker eller kostbart røropplegg. Stat-X ® generatoren aktiveres manuelt eller automatisk ved deteksjon av brann. Interaksjonen mellom aerosolens ultrafine partikler og flammenes frie radikaler, hindrer spredning av flammene.

Aerosol med elektrisk aktuator G30E

6214700

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 30 E

Aerosol med elektrisk aktuator G60E

6214701

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 60 E

Aerosol med elektrisk aktuator G100E

6214702

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 100 E

Aerosol med elektrisk aktuator G250E

6214703

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 250 E

Aerosol med elektrisk aktuator G500E

6214704

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 500 E

Aerosol med elektrisk aktuator G1000E

6214705

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 1000 E

Aerosol med elektrisk aktuator G1500E

6214706

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 1500 E

Aerosol med elektrisk aktuator G2500E

6214707

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 2500 E

Aerosol for termisk aktuator G30T

6214710

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 30 T

Aerosol for termisk aktuator G60T

6214711

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 60 T

Aerosol for termisk aktuator G100T

6214712

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 100 T

Aerosol for termisk aktuator G250T

6214713

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 250 T

Aerosol for termisk aktuator G500T

6214714

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 500 T

Aerosol for termisk aktuator G1000MT

6214715

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G-1000 MT

Termisk aktuator enhet 70°C

6214720

Termisk aktiveringsenhet 70°C

Termisk aktuator enhet 95°C

6214721

Termisk aktiveringsenhet 95°C

Termisk aktuator enhet 123°C

6214722

Termisk aktiveringsenhet 123°C

Monteringsbrakett G30/G60

6214730

Monteringsbraketter G30/G60 for montering av Stat-X enheten(e).

Monteringsbrakett G100

6214731

Monteringsbraketter for montering av Stat-X enheten(e).

Monteringsbrakett G250/G500

6214732

Monteringsbraketter G250/G500 for montering av Stat-X enheten(e).