Brannslukking Aerosol

Stat- X® aerosol-generatorer er et svært effektivt system for brannslukking. Hos Melbye får du Stat-X® aerosol med elektrisk aktuator og med termisk aktuator.

Stat-X® aerosol-generatorer utgjør et svært kostnadseffektivt brannslukningssystem som hverken krever trykktanker eller kostbart røropplegg. Stat-X ® generatoren aktiveres manuelt eller automatisk ved deteksjon av brann. Interaksjonen mellom aerosolens ultrafine partikler og flammenes frie radikaler, hindrer spredning av flammene.