Brannslukking Aerosol

Nivå 2

Aerosol med elektrisk aktuator G30E

6214700

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 30 E

Aerosol med elektrisk aktuator G60E

6214701

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 60 E

Aerosol med elektrisk aktuator G100E

6214702

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 100 E

Aerosol med elektrisk aktuator G250E

6214703

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 250 E

Aerosol med elektrisk aktuator G500E

6214704

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 500 E

Aerosol med elektrisk aktuator G1000E

6214705

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 1000 E

Aerosol med elektrisk aktuator G1500E

6214706

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 1500 E

Aerosol med elektrisk aktuator G2500E

6214707

System for brannslukking. Aerosolgenerator med elektrisk aktivering G 2500 E

Aerosol for termisk aktuator G30T

6214710

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 30 T

Aerosol for termisk aktuator G60T

6214711

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 60 T

Aerosol for termisk aktuator G100T

6214712

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 100 T

Aerosol for termisk aktuator G250T

6214713

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 250 T

Aerosol for termisk aktuator G500T

6214714

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G 500 T

Aerosol for termisk aktuator G1000MT

6214715

System for brannslukking. Aerosolgenerator for termisk aktivering G-1000 MT

Termisk aktuator enhet 70°C

6214720

Termisk aktiveringsenhet 70°C

Termisk aktuator enhet 95°C

6214721

Termisk aktiveringsenhet 95°C

Termisk aktuator enhet 123°C

6214722

Termisk aktiveringsenhet 123°C

Monteringsbrakett G30/G60

6214730

Monteringsbraketter G30/G60 for montering av Stat-X enheten(e).

Monteringsbrakett G100

6214731

Monteringsbraketter for montering av Stat-X enheten(e).

Monteringsbrakett G250/G500

6214732

Monteringsbraketter G250/G500 for montering av Stat-X enheten(e).