Trekkekummer og lokk

Trekkekummer er den vanligste brukte kum i infrastrukturprosjekter. Melbye kan tilby kummer som tåler last fra A15 (grøntområde) helt opp til F900 (Havn og Flyplass)