Sjøfiberkabel

Fiberoptisk kabel for direkte foreligging i vann, ned til 120 m dyp.

Kabelen har ståltrådarmering og en ekstra PE kappe for beskyttelse mot høy trykkbelastning. 12-24 fiber leveres som CLT. 48-144 fiber leveres som MLT. Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har to svarte halogenfri ytterkapper av henholdsvis HDPE og MDPE. Konstruksjonen med ståltrådarmering, dobbel ytterkappe, FRP strekkelement og aramidgarn gir kabelen svært høy strekkstyrke og trykkbelastning. Kabelen er beskyttet mot vanninntrenging med gelfylte tuber, svelletape, vannblokkerende glassgarn og dobbel ytterkappe.

Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal bruk er mer enn 30 år.

Bruksområde: • Innsjøer • Fjorder