Nødlys

Melbye er komplett leverandør av nødlys, til både permanentdrift og beredskapsdrift. Våre nødlys dekker de aller fleste behov og er designet med fokus på brukervennlighet, enkel montering, og langvarig sikkerhet. De fleste nødlysarmaturene kan leveres enten som manuell type, eller med innebygget selvtestfunksjon som gjør det enkelt å påvise eventuelle feil.

Vi leverer markeringslys og ledelys for desentraliserte anlegg, og antipanikklys for åpne arealer eller områder med udefinerte rømningsveier. Vi leverer også armaturer som kan benyttes både som markeringslys og ledelys.

Armaturer med selvtestfunksjon
Armaturer med selvtestfunksjon utfører selv testene, med nødvendig varighet og hyppighet i henhold til kravene gitt i NEK EN 50172. Armaturens status vises ved hjelp av lysdioder. For disse armaturene er det ikke nødvendig å foreta manuelle frakoblinger, og jobben med å dokumentere status blir enklere. De forskjellige statussignalene er angitt i armaturenes brukerveiledning.

Manuelle armaturer
Manuelle armaturer har innebygget ladefunksjon og batteri. Disse armaturene må testes manuelt, og har en LED-indikator som påviser nettspenning. Manuelle armaturer frakobles manuelt for å se om de tilfredsstiller kravene i NEK EN 50172.