Jordkabel

Fiberoptisk kabel for direkte nedgraving. Kabelen har en korrugert stålarmering for beskyttelse mot høy trykkbelastning. Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i en gel fylte tube. Kabelen er UV-bestandig med en svart halogenfri HDPE ytterkappe. Kabelen er forsterket med korrugert stålarmering og glassgarn som også hindrer vanninntrenging.

Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengden ved normal bruk er mer enn 30 år.

Bruksområde: • Direkte forlagt i jord • Forlegging i myr • Gnagerbeskyttet