Blåsefiber SM G657A1 (EPSU)

Fiberoptisk glatt blåsekabel for installasjon i mikrorør, kalt EPSU. Kabelen er tilpasset blåsing i rør med indre diameter på 3,5 mm. Fibrene er innkapslet i akrylat med en gul ytterkappe av HDPE.

EPSU kabelen leveres som 2, 4 og 12 fiber, og leveres på lukkede panner.


Egenskaper:
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21 og IEC 60794-1-53.


Bruksområde:
• Aksessnettet