Bestillingsskjema for jordingsapparater

 

Skjema for forespørsel jordingsapparat.v10.1.xlsm

1: Aktiver makro ved å finne den gule fanen øverst i excel arket med knappen "Aktiver innhold".2: Velg rett type jordings- og kortslutningsapparat konfigurasjon - trykk på den grønne knappen. Eksempel:3: Fyll ut informasjonen på arkfanen du er på. Eksempel:4: Gjør egenkontroll på informasjonen som er lagt inn er korrekt.

5: Trykk på knappen "Bestilling forslag".6: Outlook (evnt. annet mailprogram du bruker) åpner opp automatisk eller at du må trykke "ja" at du vil åpne den eksterne programmet.

7: Arkfanen du har jobbet med vil komme som et vedlegg. Oppsett på mailen er standardisert - endre på dette om du ønsker.

Mailadressen skal ikke endres på (bestilling@melbye.no)!

8: Send forslaget til Melbye.