Luftkabel (ADSS) og tilbehør

ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) selvbærende kabel møter de krevende behovene for overførsel og distribusjon i luftnettet.
ADSS fiberen leveres med 12 fiber i hver tube. Kabelen er fylt med thixotropic gele. Kjernen/bæreline er av FRP og aramid garn som forhindrer vanninntregning. Den ytre mantelen/kappen er av HDPE som avmantles ved hjelp av en "ripcord".
Vi tilbyr kabel og oppheng for spennlengder fra 40 - 150 meter, og kabel med strekkstyrke opptil 20kN.

Øyeskrue

2 varianter

Øyebolt

2 varianter

ADSS MLT 150 mtr spenn

2 varianter

ADSS er en fiberoptisk kabeltype beregnet for installasjon i luft mellom stolper. Kabelen er konstruert for maks 150 m spenn lengder, under forhold i henhold til NESC Heavy. Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gel fylte tuber. Hver tube inneholder 12 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har to svarte halogenfri ytterkapper av henholdsvis HDPE og MDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Konstruksjonen med dobbel ytterkappe, FRP strekkelement og aramidgarn gir kabelen høy strekkstyrke. Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år. Bruksområde: • Transportnett

ADSS MLT 70 mtr spenn

2 varianter

ADSS er en fiberoptisk kabeltype beregnet for installasjon i luft mellom stolper. Kabelen er konstruert for maks 150 m spenn lengder, under forhold i henhold til NESC Heavy. Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gel fylte tuber. Hver tube inneholder 12 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har to svarte halogenfri ytterkapper av henholdsvis HDPE og MDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Konstruksjonen med dobbel ytterkappe, FRP strekkelement og aramidgarn gir kabelen høy strekkstyrke. Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år. Bruksområde: • Transportnett

ADSS CLT 70 mtr spenn

2 varianter

ADSS er en fiberoptisk kabeltype beregnet for installasjon i luft mellom stolper. Kabelen er konstruert for maks 70 m spenn lengder, under forhold i henhold til NESC Heavy. Kabelen inneholder 250 μm fi ber som ligger beskyttet i en sentrert gelfylt tube. Denne konstruksjonen kalles CLT (Central Loose Tube). Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en svart halogenfri ytterkappe av HDPE. Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Kabelen er ekstra forsterket med aramidgarn og to strekkavlastere av FRP som er innstøpt i ytterkappen. Stivheten til kabelen gjør den også godt egnet til å trekkes kortere avstander i fi berrør. Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år. Bruksområde • Transportnett

2F ADSS 7,7mm G657A1 Flat 9/125 UT Sort HDPE 4,0km/trm

1082836
2 varianter

Alle fiberkablene som Melbye leverer har standarden G.652.d eller bedre. Melbye`s ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) selvbærende kabel møter de krevende behovene for overførsel og distribusjon i luftnettet. ADSS SM 2F-4F-12F kabelen tilbyr meget stor fleksibilitet for plasseringer. Egner seg også til installasjon i kanaler eller rør over kortere avstander. ADSS- kabelen inneholder fiber opp til 12F, med tørr kjerne og meget høy strekkevne møter den kravene for installasjon i de tøffeste miljøene og i elektriske omgivelser. 2-12 fiberen kan leveres i to varianter; standard rund eller som flatkabel. Den flate varianten av 2 og 12 fiberen har to FRP elementer på yttersiden av et sentralt rør for inntil 12 fiber. Spennlengdene på ADSS-kabelen er typisk på opp til ca 70 m For oppheng, se "Fiberkabel oppheng".

4F ADSS 7,7mm G657A1 Flat 9/125 UT Sort HDPE 4,0km/trm

1082837
2 varianter

Alle fiberkablene som Melbye leverer har standarden G.652.d eller bedre. Melbye`s ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) selvbærende kabel møter de krevende behovene for overførsel og distribusjon i luftnettet. ADSS SM 2F-4F-12F kabelen tilbyr meget stor fleksibilitet for plasseringer. Egner seg også til installasjon i kanaler eller rør over kortere avstander. ADSS- kabelen inneholder fiber opp til 12F, med tørr kjerne og meget høy strekkevne møter den kravene for installasjon i de tøffeste miljøene og i elektriske omgivelser. 2-12 fiberen kan leveres i to varianter; standard rund eller som flatkabel. Den flate varianten av 2 og 12 fiberen har to FRP elementer på yttersiden av et sentralt rør for inntil 12 fiber. Spennlengdene på ADSS-kabelen er typisk på opp til ca 70 m For oppheng, se "Fiberkabel oppheng".

12F ADSS 7,7mm G657A1 Flat 9/125 UT Sort HDPE 4,0km/trm

1082838
2 varianter

Alle fiberkablene som Melbye leverer har standarden G.652.d eller bedre. Melbye`s ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) selvbærende kabel møter de krevende behovene for overførsel og distribusjon i luftnettet. ADSS SM 2F-4F-12F kabelen tilbyr meget stor fleksibilitet for plasseringer. Egner seg også til installasjon i kanaler eller rør over kortere avstander. ADSS- kabelen inneholder fiber opp til 12F, med tørr kjerne og meget høy strekkevne møter den kravene for installasjon i de tøffeste miljøene og i elektriske omgivelser. 2-12 fiberen kan leveres i to varianter; standard rund eller som flatkabel. Den flate varianten av 2 og 12 fiberen har to FRP elementer på yttersiden av et sentralt rør for inntil 12 fiber. Spennlengdene på ADSS-kabelen er typisk på opp til ca 70 m For oppheng, se "Fiberkabel oppheng".

Ingen produktbilde tilgjenglig

2F ADSS 7,7mm G657A1 Flat 9/125 UT Sort HDPE 1,0km/trm

1082866
2 varianter

Alle fiberkablene som Melbye leverer har standarden G.652.d eller bedre. Melbye`s ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) selvbærende kabel møter de krevende behovene for overførsel og distribusjon i luftnettet. ADSS SM 2F-4F-12F kabelen tilbyr meget stor fleksibilitet for plasseringer. Egner seg også til installasjon i kanaler eller rør over kortere avstander. ADSS- kabelen inneholder fiber opp til 12F, med tørr kjerne og meget høy strekkevne møter den kravene for installasjon i de tøffeste miljøene og i elektriske omgivelser. 2-12 fiberen kan leveres i to varianter; standard rund eller som flatkabel. Den flate varianten av 2 og 12 fiberen har to FRP elementer på yttersiden av et sentralt rør for inntil 12 fiber. Spennlengdene på ADSS-kabelen er typisk på opp til ca 70 m For oppheng, se "Fiberkabel oppheng".

Ingen produktbilde tilgjenglig

4F ADSS 7,7mm G657A1 Flat 9/125 UT Sort HDPE 1,0km/trm

1082867
2 varianter

Alle fiberkablene som Melbye leverer har standarden G.652.d eller bedre. Melbye`s ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) selvbærende kabel møter de krevende behovene for overførsel og distribusjon i luftnettet. ADSS SM 2F-4F-12F kabelen tilbyr meget stor fleksibilitet for plasseringer. Egner seg også til installasjon i kanaler eller rør over kortere avstander. ADSS- kabelen inneholder fiber opp til 12F, med tørr kjerne og meget høy strekkevne møter den kravene for installasjon i de tøffeste miljøene og i elektriske omgivelser. 2-12 fiberen kan leveres i to varianter; standard rund eller som flatkabel. Den flate varianten av 2 og 12 fiberen har to FRP elementer på yttersiden av et sentralt rør for inntil 12 fiber. Spennlengdene på ADSS-kabelen er typisk på opp til ca 70 m For oppheng, se "Fiberkabel oppheng".

Ingen produktbilde tilgjenglig

12F ADSS 7,7mm G657A1 Flat 9/125 UT Sort HDPE 1,0km/trm

1082868
2 varianter

Alle fiberkablene som Melbye leverer har standarden G.652.d eller bedre. Melbye`s ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) selvbærende kabel møter de krevende behovene for overførsel og distribusjon i luftnettet. ADSS SM 2F-4F-12F kabelen tilbyr meget stor fleksibilitet for plasseringer. Egner seg også til installasjon i kanaler eller rør over kortere avstander. ADSS- kabelen inneholder fiber opp til 12F, med tørr kjerne og meget høy strekkevne møter den kravene for installasjon i de tøffeste miljøene og i elektriske omgivelser. 2-12 fiberen kan leveres i to varianter; standard rund eller som flatkabel. Den flate varianten av 2 og 12 fiberen har to FRP elementer på yttersiden av et sentralt rør for inntil 12 fiber. Spennlengdene på ADSS-kabelen er typisk på opp til ca 70 m For oppheng, se "Fiberkabel oppheng".

24F ADSS 11,9mm G652D 9/125 MLT Sort HDPE 4,0km/trm

1082869
2 varianter

48F ADSS 11,9mm G652D 9/125 MLT Sort HDPE 4,0km/trm

1082870
2 varianter

96F ADSS 13,3mm G652D 9/125 MLT Sort HDPE 4,0km/trm

1082871
2 varianter

Ingen produktbilde tilgjenglig

4F ADSS 7,0mm G652D 40m spenn 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm

1082901
2 varianter

Ingen produktbilde tilgjenglig

12F ADSS 7,0mm G652D 40m spenn 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm

1082902
2 varianter

Endefeste ADSS kilefeste 10-12mm kabel, Termoplast 3kN

2876382
2 varianter

Kile endefeste består av hus og kile i kunststoff og stålwire for opphenging av ADSS med maks 70 m spenn lengder. Leveres for flere dimensjoner kabel og med varierende lengde på vaier. Ved klimatiske forhold med mye vind og islast (ref. NESC Heavy) eller lengere spenn enn 70m anbefales spiralfester.

Endefeste ADSS kilefeste 12-14mm kabel, Termoplast 3kN

2876383
2 varianter

Kile endefeste består av hus og kile i kunststoff og stålwire for opphenging av ADSS med maks 70 m spenn lengder. Leveres for flere dimensjoner kabel og med varierende lengde på vaier. Ved klimatiske forhold med mye vind og islast (ref. NESC Heavy) eller lengere spenn enn 70m anbefales spiralfester.

Endefeste ADSS kilefeste 16-18mm kabel, Termoplast 3kN

2876387
2 varianter

Kile endefeste består av hus og kile i kunststoff og stålwire for opphenging av ADSS med maks 70 m spenn lengder. Leveres for flere dimensjoner kabel og med varierende lengde på vaier. Ved klimatiske forhold med mye vind og islast (ref. NESC Heavy) eller lengere spenn enn 70m anbefales spiralfester.

Endefeste ADSS kilefeste 14-16mm kabel, Termoplast 3kN

2876397
2 varianter

Kile endefeste består av hus og kile i kunststoff og stålwire for opphenging av ADSS med maks 70 m spenn lengder. Leveres for flere dimensjoner kabel og med varierende lengde på vaier. Ved klimatiske forhold med mye vind og islast (ref. NESC Heavy) eller lengere spenn enn 70m anbefales spiralfester.