Melbye Energi

Melbye har Skandinavias best dokumenterte og etablerte systemløsninger for kraftdistribusjon, samt unike løsninger innen personlig sikkerhet.  


Fallsikringsutstyr fra Petzl

Riktig valg av personlig verneutstyr er særdeles viktig for å ivareta sikkerheten under arbeidet – spesielt i høyden. Med vårt fallsikringsutstyr fra markedsledende Petzl får du produkter som er konstant under utvikling for å ivareta sikkerhet, komfort og brukervennlighet. Utstyret er CE-godkjent, og følger til enhver tid markedets strenge krav til personlig verneutstyr.

Les mer

Godkjente farvannsskilter og kabelvernrør

Melbye er komplett leverandør av markerings- og opplysningsskilt. Vi leverer både folierte skilt og magnetskilt av god kvalitet, holdbarhet og lesbarhet. Vi kan skreddersy våre skilt i de aller fleste materialer og størrelser etter ditt behov. Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning for din situasjon.Våre aluminiumskilt har en svært god holdbarhet mot korrosjon, og kan trygt plasseres utendørs med lang levetid og lesbarhet.

PVC-skiltene er lys- og værbestandig og beskyttes med lakk, på samme måte som aluminiumskiltene. PVC-skiltene har dog en noe kortere levetid utendørs enn våre aluminiumskilt.

Les mer

Axclight® H hengekabel med forsterket bæreline

Melbye er forhandler av Nexans’ Axclight H hengekabel, som gjør det mulig å bygge anlegg med lavere kostnader knyttet til drift, vedlikehold og avbrudd. Lange spennlengder og smale traseer sørger for at kabelen også kan brukes i områder med krevende terreng.

Les mer

Melbyes BLL-løsning, skapt for nordiske forhold

BLL-komponentene til Melbye er utviklet slik at det kan bygges tette og enklere anlegg. Med dette utstyret er det ikke behov for spenningssatte topper eller punktering av isolasjon i pendel og avspenning. Dette begrenser krypstrømmer i BLL-anlegget, og hindrer vanninntrengning i BLL-leder. Samtidig blir det sikkert for fuglene som ferdes rundt anlegget.

Les mer

Hakkespettrør som beskyttelse mot hakkespettskader

De totale kostnadene som netteiere har i forhold til hakkespettskader i trestolper, er anslått å være flere millioner kroner på landsbasis årlig. Ved å benytte seg av et beskyttelsesrør utenpå stolpen kan man forlenge den opprinnelige levetiden på trestolpene. Melbye fører hakkespettrør som er spesielt konstruert for disse utfordringene.

Les mer

De smarteste løsningene. Til det beste for alle.

Se våre produkter

Vil du vite mer om våre energiløsninger?

Kontakt oss

Vil du vite mer om Melbyes andre forretningsområder?