Tilbake

Melbye har utviklet komponenter som begrenser krypstrømmer i BLL-anlegget, hindrer vanninntrengning i BLL-leder og gjør det sikkert for fugl som ferdes i området.

Komponenter utviklet for å bygge tette BLL-anlegg

BLL-komponentene til Melbye er utviklet slik at det kan bygges tette og enklere anlegg. Med dette utstyret er det ikke behov for spenningssatte topper eller punktering av isolasjon i pendel og avspenning. Dette begrenser krypstrømmer i BLL-anlegget, og hindrer vanninntrengning i BLL-leder. Samtidig blir det sikkert for fuglene som ferdes rundt anlegget. 

Før vi startet arbeidet med å ta frem komponenter til belagt line (BLL), hadde vi klare og strategiske målsetninger for produkter og installasjon. Først og fremst har vi hatt et mål om en tilnærmet fullisolert installasjon for å forhindre skader på fugl. Vi har ønsket å gå vekk fra praksisen med punktering av isolasjonen, slik det gjøres på dagens BLL-anlegg. Vi har også ønsket å gå bort fra spenningssetting av avspenningsklemmer og hengeklemmer, for å unngå krypestrøm og spordannelse i forurensede områder.

Isolatorer som begrenser krypestrømmen

Melbye har hatt som mål å ta frem isolatorer som begrenser krypstrømmen under alle typer forhold. Våre isolatorer har egenskaper som holder krypstrømmene under 1 mA, noe som forhindrer skade på isolasjonsmaterialet. Alle våre isolatorer har gjennomgått tester der godkjenning kan dokumenteres.

 • Strekkisolatorer og pendelisolatorer
  Vi fører strekkisolatorer og pendelisolatorer spesielt utviklet for 12/24 kV-installasjoner med isolert line. Dette er isolatorer som gjør det mulig å bygge tette BLL-anlegg, som betyr at spenningssetting av isolatortopp ikke er nødvendig for å unngå erosjon.
   
 • Linjestøtteisolator
  Vi tilbyr også linjestøtteisolator i silikon for bruk på BLL. Denne isolatoren har vertikal topp med vuggeklemme for linediameter 6,4-27 mm.

Klemmer som forhindrer skade på isolasjon og linje

Melbye har et bredt utvalg av avspenningsklemmer, hengeklemmer og avgreningsklemmer til BLL.

 • Avspenningsklemmer
  Vår støpte avspenningsklemme er i henhold til IEC 61284. Disse klemmene holder tillatt mekanisk styrke uten glidning, og uten å påføre isolasjonen skade.
   
 • Hengeklemmer
  Det er utviklet en hengeklemme med integrerte trinsehjul, som holder standardens krav til slippkapasitet uten at linen strippes. Klemmen kan også benyttes på blank line.

Avgreningsklemmer

Vi tilbyr isolerte avgreningsklemmer i vanntett utførelse, som har blitt testet for penetreringsegenskaper og syklisk termisk belastning.

Vi fører også forsterket oppheng for 120 kN. Dette opphenget består av 2 stk isolatorer, 2 stk åk-plater i varmforsinket stål, og sjakkel. Avspenningsklemmer monteres rett i åk-platen.

Overspenningsavledere med nye fraskillefunksjoner

Ytre forurensninger kan skape overoppheting i anlegget, som kan gå på bekostning av energiopptak. Våre overspenningsavledere har lang krypestrømvei, som forhindrer nettopp dette. De nye fraskillefunksjonene baserer seg på kapasitiv utløsning istedenfor termisk utløsning. Feilstrømnivået er senket fra tidligere 20A feilstrøm til 1A feilstrøm, noe som garanterer utløsning ved feil i nett med små jordfeilstrømmer. Våre avledere er i tillegg utstyrt med en topp som kan benyttes for både ensidig og tosidig tilkobling. Toppen sikrer mot tilfeldig berøring, blant annet fra fugl.

Kurven viser at feilstrømnivået er senket fra tidligere 20A til 1A feilstrøm.
 

Melbye tilbyr egne løsningsforslag for montasje av overspenningsavledere. Ved montasje må du ta følgende i betraktning:

 • Avleder er avhengig av god jording og god føring av jordleder
 • Ved bruk av avleder med fraskiller må det benyttes fleksibel kobberlisse
 • Det må brukes fleksibel jordleder på sekundærside av avledere med fraskiller
 • Avleder med fraskiller skal ikke benyttes ved applikasjoner med pendeloppheng
 • Plassering av avledere i eksisterende anlegg må vurderes på stedet
 • Ved AUS-montasje MÅ jordlissen kobles til jordingspunktet først.
 • For føring i mast/luft er det tilstrekkelig med 16 mm² leder
 • For føring i bakke anbefales 50 mm² leder.
 • Tverrsnitt er avhengig av eventuelle driftstekniske forhold


Våre BLL-produkter finner du her.

Kontakt oss i Melbye dersom du trenger råd eller tips, vår ekspertise er alltid inkludert.

Ane Jørgensen

Innholdsprodusent anj@melbye.no +47 92 53 46 03

Thomas Berve

Business Unit Manager Energy Norway thb@melbye.no +47 959 18 451