Topphetter

Vi kan tilby et bredt spekter av topphetter, utført enten i PVC eller Polyetylen. Våre topphetter i Polyetylen har en utforming som egner seg spesielt godt for AUS-montasje.