Overspenningsavledere Type PDV-100, 10kA

Den nye typen avleder er forbedret på flere områder. De elektriske dataene er imidlertid som tidligere.
Avlederne har nesten dobbelt så lang krypestrømsvei som vanlige isolatorer på dette spenningsnivået. Dette forhindrer oppvarming av enheten på grunn av ytre forurensning og er viktig fordi forvarming av enheten går på bekostning av energiopptaksevnen.


Forbedret fraskillerfunksjon:

Den nye fraskillerfunksjonen baserer seg på kapasitiv utløsning i motsetning til den tidligere løsningen som var basert på resistiv (termisk) utløsning. Dette innebærer at enheten er blitt langt mer følsom for jordfeilstrømmer. Dette betyr i praksis at fraskillerfunksjonen fungerer optimalt i et kompensert nett.
Kurven nedenfor viser at feilstrømsnivået er senket fra tidligere 20 A feilstrøm til 1 A feilstrøm. Dette garanterer utløsning ved feil i nett med små jordfeilstrømmer.
Tester bekrefter at dette nivået ikke lar seg påvirke, eller havarere, som følge av forbigående overspenninger eller lynutladninger.

Integrert viltvern:

Avlederen er i tillegg utstyrt med en topp som sikrer mot tilfeldig berøring, blant annet fra fugl. Toppen kan benyttes for ensidig og tosidig tilkobling.
 

4 varianter