Strekkisolatorer for blank og BLL line

Nyutviklet isolator laget spesielt for 12/24 kV installasjoner med isolert line (BLL). Isolatoren tillater og bygge BLL-anlegg tett, dvs at en ikke har behov for å penetrere lina for å unngå tracking.
Det er foretatt test på Sintef som dokumenterer at isolatorene tar oss ut av området hvor destruktive krypestrømsveier oppstår.

Isolatorene kan også benyttes på blank line, Seksjonslengden er optimalisert slik at de kan erstatte 3 glasskåler i en isolatorkjede.

Isolatoren er i henhold til standard IEC61109

3 varianter