Overspenningsavledere Station Low Ur 30

Station Low avleder for komponent beskyttelse.
Avlederne har nesten dobbelt så lang krypestrømsvei som vanlige isolatorer på dette spenningsnivået. Dette forhindrer oppvarming av enheten på grunn av ytre forurensning. Dette er viktig fordi forvarming av enheten går på bekostning av energiopptaksevnen.

Avlederne leveres i 3 utgaver:
El.nr. 2866117 leveres med wireklemmer, skiver og muttere
El.nr. 2861218 leveres uten fraskiller men med brakett for traversinnfesting
El.nr. 2861219 leveres med fraskiller og brakett for traversinnfesting

Forbedret fraskillerfunksjon:
Den nye fraskillerfunksjonen baserer seg på kapasitiv utløsning i motsetning til den tidligere løsningen som var basert på resistiv (termisk) utløsning. Dette innebærer at enheten er blitt langt mer følsom for jordfeilstrømmer. Dette betyr i praksis at fraskillerfunksjonen fungerer optimalt i et kompensert nett.
Kurven nedenfor viser at feilstrøms nivået er senket fra tidligere 20 A feilstrøm til 1 A feilstrøm. Dette garanterer utløsning ved feil i nett med små jordfeilstrømmer.
Tester bekrefter at dette nivået ikke lar seg påvirke, eller havarere, som følge av forbigående overspenninger eller lynutladninger.

Integrert viltvern:
Avlederen er i tillegg utstyrt med en topp som sikrer mot tilfeldig berøring, blant annet fra fugl. Toppen kan benyttes for ensidig og tosidig tilkobling.

3 varianter