Linjebrytere

Friluftsbrytere:

Melbye Skandinavias friluftsbrytere produseres av det svenske firmaet AB Gevea. Gevea har produsert linjebrytere siden 1920, og eksporterer i dag til mer enn 15 land verden over. I mange av disse landene er Gevea markedsleder.

Brytersystemet er moduloppbygget. Polelementene (silikon eller epoxy) danner grunnenheten. På disse grunnenheter kan det påbygges en rekke detaljer for tilpasning til aktuell bryter.

Kontakter og strømbaner:
Gjennomgående 630A forniklede kobberkontakter og strømbaner, som garanterer lang levetid selv under
vanskelige forhold. Hovedstrømbanens kontakter består av en fast og en bevegelig parallellkontakt.
De to parallelle knivkontaktene gir maksimal utnyttelse av strømkreftene. Disse sammen med en trykkfjær
i syrefast materiale sikrer optimalt kontakttrykk under alle driftsforhold. Knivkontaktens konstruksjon hindrer at bryteren låser seg eller blir treg.

Bryting:
Lastbryting skjer ved hjelp av kontaktsvøpe med forniklet kobberrør eller lasthode, som medfører at hovedkontaktene alltid åpner strømløst. Kontaktsvøpens konstruksjon gir en rask og sikker bryterfunksjon.

Kobberrøret beskytter bryterfjæren fra overoppheting og brannsår. Ved bryting med lastbryterhode skjer
bruddet inne i lasthodet.

Isolatorer:
Bryterne kan leveres med to typer isolatorer; epoxy eller silikon. Isolatorene er testet i hht. IEC 1109.
Epoxyisolatoren har krypestrømsvei på 760 mm og bruddstyrke 2,5 kN.
Silikonisolatorens krypestrømsvei er 752 mm, og bruddstyrken er 4 kN.

Betjening:
Bryterne kan betjenes manuelt eller ved hjelp av motorstyring. Betjeningsstenger og betjeningshåndtak leveres i varmforsinket utførelse. Betjeningsstengene leveres i to lengder tilpasset høyde over bakke 6,5-8,5 m eller 8,5-11 m. Ved hjelp av teleskopbeslag justeres høyde trinnløst. Ved behov for lengre betjeningsstang kan skjøtestang leveres.

Tekniske data:
Merkespenning 24 kV
Impulsspenning fase - jord 125 kV
Impulsspenning over åpen pol 145 kV
Holdespenning 50Hz fase - jord 60 kV
Merkestrøm 630 A
Termisk strøm 3sek 25 kA

Støtstrøm 62,5 kA
Bryterevne med kontaktsvøpe 2862206 24kV, cosϕ=0,7 25 A

Bryterevne med kontaktsvøpe 2862205 24kV, cosϕ=0,7 70 A
Bryterevne med lasthode 24kV, cosϕ=0,7 630 A
Innkoblingsevne med hovedkontakt 10 kA
Bryterne er testet for å kunne åpne og lukke med 20 mm is på kontakter og ledere.


De standarder som ligger til grunn for konstruksjoner og tester er:
SS 428 12 00
IEC 60129
IEC 60265

Leveranser:
Alle brytere kan leveres som enkeltkomponenter, delvis monterte for montering på traverser eller som ferdig monterte brytere på aluminiumtraverser. Hvis ønskelig kan vi levere kundetilpassede brytere.

Friluftsbrytere:

Melbye Skandinavias friluftsbrytere produseres av det svenske firmaet AB Gevea. Gevea har produsert linjebrytere siden 1920, og eksporterer i dag til mer enn 15 land verden over. I mange av disse landene er Gevea markedsleder.

Brytersystemet er moduloppbygget. Polelementene (silikon eller epoxy) danner grunnenheten. På disse grunnenheter kan det påbygges en rekke detaljer for tilpasning til aktuell bryter.

Kontakter og strømbaner:
Gjennomgående 630A forniklede kobberkontakter og strømbaner, som garanterer lang levetid selv under
vanskelige forhold. Hovedstrømbanens kontakter består av en fast og en bevegelig parallellkontakt.
De to parallelle knivkontaktene gir maksimal utnyttelse av strømkreftene. Disse sammen med en trykkfjær
i syrefast materiale sikrer optimalt kontakttrykk under alle driftsforhold. Knivkontaktens konstruksjon hindrer at bryteren låser seg eller blir treg.

Bryting:
Lastbryting skjer ved hjelp av kontaktsvøpe med forniklet kobberrør eller lasthode, som medfører at hovedkontaktene alltid åpner strømløst. Kontaktsvøpens konstruksjon gir en rask og sikker bryterfunksjon.

Kobberrøret beskytter bryterfjæren fra overoppheting og brannsår. Ved bryting med lastbryterhode skjer
bruddet inne i lasthodet.

Isolatorer:
Bryterne kan leveres med to typer isolatorer; epoxy eller silikon. Isolatorene er testet i hht. IEC 1109.
Epoxyisolatoren har krypestrømsvei på 760 mm og bruddstyrke 2,5 kN.
Silikonisolatorens krypestrømsvei er 752 mm, og bruddstyrken er 4 kN.

Betjening:
Bryterne kan betjenes manuelt eller ved hjelp av motorstyring. Betjeningsstenger og betjeningshåndtak leveres i varmforsinket utførelse. Betjeningsstengene leveres i to lengder tilpasset høyde over bakke 6,5-8,5 m eller 8,5-11 m. Ved hjelp av teleskopbeslag justeres høyde trinnløst. Ved behov for lengre betjeningsstang kan skjøtestang leveres.

Tekniske data:
Merkespenning 24 kV
Impulsspenning fase - jord 125 kV
Impulsspenning over åpen pol 145 kV
Holdespenning 50Hz fase - jord 60 kV
Merkestrøm 630 A
Termisk strøm 3sek 25 kA

Støtstrøm 62,5 kA
Bryterevne med kontaktsvøpe 2862206 24kV, cosϕ=0,7 25 A

Bryterevne med kontaktsvøpe 2862205 24kV, cosϕ=0,7 70 A

Bryterevne med lasthode 24kV, cosϕ=0,7 630 A
Innkoblingsevne med hovedkontakt 10 kA

Bryterne er testet for å kunne åpne og lukke med 20 mm is på kontakter og ledere.


De standarder som ligger til grunn for konstruksjoner og tester er:
SS 428 12 00
IEC 60129
IEC 60265

Leveranser:
Alle brytere kan leveres som enkeltkomponenter, delvis monterte for montering på traverser eller som ferdig monterte brytere på aluminiumtraverser. Hvis ønskelig kan vi levere kundetilpassede brytere.