C-press

C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.

Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.

Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.

Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.

Testet etter gjeldende normer.

23 varianter

El nummer 2030040
Produkt navn C-Pressklemme 6-10/6-10 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C4
Sidemating 10/6-10 mm²
Frontmating 10/6 mm²
El nummer 2030041
Produkt navn C-Pressklemme 10-16/10-16 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C5
Sidemating 10-16/10-16 mm²
Frontmating 10/6 mm²
El nummer 2030042
Produkt navn C-Pressklemme 16-25/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C6
Sidemating 16-25/16-25 mm²
Frontmating 16/16-25 mm²
El nummer 2030043
Produkt navn C-Pressklemme 16-25/6 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C6-3
Sidemating 16-25/2,5-6 mm²
Frontmating 16-25/2,5-6 mm²
El nummer 2030044
Produkt navn C-Pressklemme 25-35/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C8-6
Sidemating 25-35/16-25 mm²
Frontmating 25/16-25 mm²
El nummer 2030045
Produkt navn C-Pressklemme 25-35/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C8
Sidemating 25-35/25-35 mm²
Frontmating 25/25-35 mm²
El nummer 2030046
Produkt navn C-Pressklemme 35-50/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C9-6
Sidemating 35-50/16-25 mm²
Frontmating 35/16-25 mm²
El nummer 2030047
Produkt navn C-Pressklemme 35-50/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C9-8
Sidemating 35-50/25-35 mm²
Frontmating 35/25-35 mm²
El nummer 2030048
Produkt navn C-Pressklemme 35-50/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C9
Sidemating 35-50/35-50 mm²
Frontmating 35/35-50 mm²
El nummer 2030049
Produkt navn C-Pressklemme 50-70/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C11-8
Sidemating 50-70/25-35 mm²
Frontmating 50/25-35 mm²
El nummer 2030050
Produkt navn C-Pressklemme 50-70/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C11-9
Sidemating 50-70/35-50 mm²
Frontmating 50/35-50 mm²
El nummer 2030051
Produkt navn C-Pressklemme 50-70/50-70 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C11
Sidemating 50-70/50-70 mm²
Frontmating 50/50-70 mm²
El nummer 2030052
Produkt navn C-Pressklemme 70-95/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C13-8
Sidemating 70-95/25-35 mm²
Frontmating 70/25-35 mm²
El nummer 2030053
Produkt navn C-Pressklemme 70-95/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C13-9
Sidemating 70-95/35-50 mm²
Frontmating 70/35-50 mm²
El nummer 2030054
Produkt navn C-Pressklemme 70-95/50-70 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C13-11
Sidemating 70-95/50-70 mm²
Frontmating 70/50-70 mm²
El nummer 2030055
Produkt navn C-Pressklemme 70-95/70-95 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C13
Sidemating 70-95/70-95 mm²
Frontmating 70/70-95 mm²
El nummer 2030056
Produkt navn C-Pressklemme 95-120/25-35 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C15-8
Sidemating 95-120/25-35 mm²
Frontmating 95/25-35 mm²
El nummer 2030057
Produkt navn C-Pressklemme 95-120/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C15-9
Sidemating 95-120/35-50 mm²
Frontmating 95/35-50 mm²
El nummer 2030058
Produkt navn C-Pressklemme 95-120/50-70 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C15-11
Sidemating 95-120/50-70 mm²
Frontmating 95/50-70 mm²
El nummer 2030059
Produkt navn C-Pressklemme 95-120/70-95 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C15-13
Sidemating 95-120/70-95 mm²
Frontmating 95/70-95 mm²
El nummer 2030060
Produkt navn C-Pressklemme 95-120/95-120 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C15
Sidemating 95-120/95-120 mm²
Frontmating 95/95 mm²
El nummer 2030061
Produkt navn C-Pressklemme 120-150/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C16-9
Sidemating 120-150/35-50 mm²
Frontmating 120-150/35-50 mm²
El nummer 2030062
Produkt navn C-Pressklemme 120-150/120-150 Skjøting/avgr. av jordleder
Produkt type C16
Sidemating 120-150/120-150 mm²
Frontmating 120-150/120-150 mm²