Fuktsperre delbar for fiberrør 12-25mm

Fuktsperre benyttes for å tette mellom en installert fiberkabel og røret den ligger i. Tetningene hindrer vann, fukt og støv/smuss i å trenge inn i røret. Fiberrøret forblir tørt og smussfritt, og muliggjør en problemfri utblåsning eller innblåsing av kabel.

 

Den delbare løsningen gjør det mulig å montere fuktsperren i etterkant av fiber-innblåsningen.

16 varianter

El nummer 2821955
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 12mm for 1.5-2.5mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 12mm
For kabeldiameter 1.5 - 2.5 mm
El nummer 2821956
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 12mm for 2.5-3.5mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 12mm
For kabeldiameter 2.5 - 3.5 mm
El nummer 2821957
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 12mm for 3.5-5.0mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 12mm
For kabeldiameter 3.5 - 5.0 mm
El nummer 2821963
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 14mm for 3.5-5.0mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 14mm
For kabeldiameter 3.5 - 5.0 mm
El nummer 2821964
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 14mm for 5.0-6.5mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 14mm
For kabeldiameter 5.0 - 6.5 mm
El nummer 2821965
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 14mm for 6.5-8.0mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 14mm
For kabeldiameter 6.5 - 8.0 mm
El nummer 2821970
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 16mm for 5.0-6.5mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 16mm
For kabeldiameter 5.0 - 6.5 mm
El nummer 2821971
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 16mm for 6.5-8.0mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 16mm
For kabeldiameter 6.5 - 8.0 mm
El nummer 2821973
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 25mm for 8,5-10mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 25mm
For kabeldiameter 8.5-10 mm
El nummer 2821974
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 25mm for 10-12mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 25mm
For kabeldiameter 10-12 mm
El nummer 2821975
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 25mm for 12-14mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 25mm
For kabeldiameter 12-14 mm
El nummer 9102198
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 20mm For 3,5-5,0mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 20mm
For kabeldiameter 3.5 - 5.0 mm
El nummer 9102199
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 20mm For 5,0-6,5mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 20mm
For kabeldiameter 5.0 - 6.5 mm
El nummer 9102200
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 20mm For 6,5-8,0mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 20mm
For kabeldiameter 6.5 - 8.0 mm
El nummer 9102201
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 20mm For 8,0-10,0mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 20mm
For kabeldiameter 8.0 - 10.0 mm
El nummer 9102202
Produkt navn Fuktsperre fiberrør 20mm For 9,4-12,0mm kabel, delbar
For fiberrør dimensjon 20mm
For kabeldiameter 9.4 - 12.0 mm