Rørskjøt DB ( Direkte nedgravd)

Rørskjøter benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i rørskjøte og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull). Rørskjøtene tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstette. For å demontere rørskjøtene trykkes låsebøylen mot midten og rørene kan løsnes. 

Rørskjøtene kan forlegges direkte i grunn uten annen beskyttelse.
For at det skal bli en permanent skjøt benyttes låsebøyle. Denne monteres først på rørskjøten for deretter å trykke røret på plass. Ved å bryte bort låsebøylen kan rørskjøten åpnes i etterkant. Dersom rørskjøtene benyttes for direkte nedgraving skal alltid låsebøyler monteres.