Rørskjøt overgang

Overganger benyttes for å skjøte to mikrorør med ulik diameter. Rørendene trykkes inn i koblingen, de festes automatisk (push and pull). Koblingene tåler et arbeidstrykk på 16 bar og er vann og gasstette. For å demontere koblingene trykkes låseringen mot midten av koblingen og rørene kan frigjøres.