Tildekningsutstyr

Melbye kan tilby et stort utvalg av utstyr til tildekking av spenningsførende anlegg. Tildekkingsutstyret gir et svært allsidig system for tildekking av de fleste konfigurasjoner på distribusjonsnett og noe på regionalnett.

16 varianter

El nummer 8870900
Produkt navn Faseslange 1,3m 72,5 kV AUS utstyr - hardplast
Produkt type
El nummer 8870970
Produkt navn Hel isolerduk med 6 hull 36 kV AUS utstyr - gummi
Produkt type C406-0346
El nummer 8870971
Produkt navn Splitt isolerduk med 28 hull 36 kV AUS utstyr - gummi
Produkt type C406-0348
El nummer 8870977
Produkt navn Faseslange 1,8m 26,5 kV uten skjøt AUS utstyr - gummi
Produkt type C406-0299
El nummer 8871220
Produkt navn Tildekning for strekkisolator 36,6 kV AUS utstyr - hardplast
Produkt type C4060537
El nummer 8871221
Produkt navn Tildekning for piggisolator 36,6 kV AUS utstyr - hardplast
Produkt type C4060557
El nummer 8871222
Produkt navn Tildekning for travers 36,6 kV AUS utstyr - hardplast
Produkt type M4933
El nummer 8871223
Produkt navn Faseslange 1,35m 26,5 kV med skjøt AUS utstyr - gummi
Produkt type C4060308
El nummer 8871224
Produkt navn Tildekning for sikring i luftanlegg 26,4 kV AUS utstyr - hardplast
Produkt type C4060009
El nummer 8871226
Produkt navn Tildekning for piggisolator 26,4 kV AUS utstyr - hardplast
Produkt type C4060182L
El nummer 8871227
Produkt navn Tildekning for strekkisolator 26,4 kV AUS utstyr - hardplast
Produkt type C4060164
El nummer 8880183
Produkt navn Isolerskjerm for stolper 1,80m - 30cm i diameter 36,6 kV - hardplast
Produkt type C406-0000
El nummer 8880184
Produkt navn Isolerskjerm for stolper 1,80m - 23cm i diameter 36,6 kV - hardplast
Produkt type
El nummer 8880185
Produkt navn Isolerskjerm for stolper 1,80m - 30cm i diameter 36,6 kV - hardplast
Produkt type
El nummer 8880191
Produkt navn Faseslange 1,5m 26,4 kV med feste for klostang - hardplast
Produkt type C406-0181GA
El nummer 8880194
Produkt navn Gummikobler for faseslanger 36 kV
Produkt type