Stangisolator, strekkavlaster og parkeringsisolator

Melbye tilbyr produkter i denne kategorien for avlastning av oppheng ved hjelp av eksempel strekkavlastere eller stangisolatorer.

Parkeringsisolatorer brukes for til og frakobling enten ved tilkobling fra en avgrening eller transformatorarrangement. Benyttes også ved tilkobling av provisoriske kabler.