Arbeidsplatform i epoxyglass

Arbeidsplattform i epoxyglass er for arbeidsmetoden AUS eller tradisjonelt arbeid der man har behov for bedre rekkevidde på anlegget i stolpen. Dette kan bidra til at montøren står i en mer gunstig arbeidsposisjon og ikke belaster kroppen feil.

Arbeidsmetoden som blir valgt må kombineres med rett utstyr for å ivareta sikkerheten i henhold til gjeldende forskrift og/eller interne rutiner i selskapet.

Eksempel kan være AUS arbeid ved bruk av isolerende støvler og isolerende hansker eller bruk av isolerende stenger.