ProTrough kabelrenne

ProTrough er et innovativt, lett og brannsikkert system for legging av kabler. Systemet utgjør et moderne alternativ til tradisjonelle betongsystemer for jernbane, sporvogn og strøm.

Unike fordeler som gir et effektivt kabelbeskyttelsessystem

• Lett design – 5 ganger lettere enn betong 
• Betydelig bedre styrke sammenlignet med alternativer i termoplast 
• Oppfyller de viktigste europeiske brannkravene
• Ingen varmeeksponering eller termisk ekspansjon
• Stort sortiment av tilbehør, som gjør systemet fleksibelt og enkelt å bruke

8 varianter