E-verksskjøt 3-4 leder inkludert skruhylser og mellomslange

E-verksskjøt komplett som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, mastik, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 4 stk skruskjøtehylser Al/Cu. 

For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP. Brukes også som overgang. Halogenfri.

6 varianter