Betjeningsstang BI MGB 43mm

BI står for betjening innendørs. Med disse stengene kan man berøre spenningsførende anleggsdeler under tørre forhold. BI stenger kan også brukes som jordingsstenger. Kan også benyttes ute under tørre forhold.

6 varianter