Traffikkindikator

 Trafikktester er et solid, brukervennlig verktøy som identifiserer optisk fiberkabel ved detektering av det optiske signalet i fiberen.

- Bredt dynamisk effektområde
- Utskiftbare hoder for flere dimensjoner fiber.
- LED skjerm.
- Lysnivå, lysets frekvens, informasjon om instrument
- Detekterer både modulert lys og trafikk
- Belyst LED skjerm for enkel avlesning
- Lett og ergonomisk for enkel bruk
- Meget lav innskuddsdempning